text bild karta   info, a-ö

Bäl socken

Sockenbild

Information

Gårdar Bäl

Annexen
Auråkre
Gane
Gute
Lillbäls
Nystugu
Stenstugu
Sudergårde
Uppuse
Ösarve