text bild karta   info, a-ö

Kyrka, Gotland, bilder
Guide till Gotlands kyrkor »
  
Akebäck kyrka

Akebäck kyrka, Akebäck »

En romansk kyrka med absid, en stor bildsten vars bilder nöts bort av tidernas oavlåtliga gnagande står uppställd på norrsidan, en skulptur kan föreställa Botair själv
Ala kyrka

Ala kyrka, Ala »

Kyrkan är från 1100-talet, brandhärjades 1938 men har trots detta intressanta målningar från 12- och 1400-talet
Alskog kyrka

Alskog kyrka, Alskog »

Krucifix av central betydelse i Europa, glasmålningar, välbevarad dopfunt, domare skjuten i kyrkan
Alva kyrka

Alva kyrka, Alva »

En kyrka som likt nästan alla andra har färdigställts i etapper, ett stort triumfkrucifix från 1200-talet och en felvänd och annorlunda passionsfris
Anga kyrka

Anga kyrka, Anga »

En favoritkyrka på Gotland tack vare dess rika inre med runor och målningar, annars ser den lite hopklämd ut
Ardre kyrka

Ardre kyrka, Ardre »

Kyrkan tillhör en av de mindre, och därtill har den målats invändigt i början av 1900-talet av en man som ville återskapa medeltiden. Det har hittats intressanta run- och bildstenar i kyrkan.
Atlingbo kyrka

Atlingbo kyrka, Atlingbo »

Nuvarande kyrka uppfördes på 1200-talet men på platsen har det stått en kyrka sen vikingatiden. Ett inclusorium finns på denna kyrka, som i Gutalagen sägs vara en av de tre asylkyrkorna.
Bara ödekyrka

Bara ödekyrka, Hörsne »

Ruin av en ödekyrka som ligger ett par stenkast från ett gammalt offerberg, och det hänger säkert ihop det där, en skön plats för picnic
Barlingbo kyrka

Barlingbo kyrka, Barlingbo »

I denna 1200-tals kyrka som står på grunderna av tidigare kyrkor återfinns medeltidens främsta konstverk i Sverige
Björke kyrka

Björke kyrka, Björke »

Triumfkrucifixet är en klenod från 1100-talet i denna kyrka, där den sista priorn vid Romakloster tjänade som kyrkoherde efter den danska reformationen
Boge kyrka

Boge kyrka, Boge »

Denna 1200-talskyrka återuppfördes i slutet av 1800-talet, måhända tillfrågades Urim och Tummin om vad som borde göras efter att stormar hade tagit den
Bro kyrka

Bro kyrka, Bro »

En gammal offerkyrka, också en hednisk offerkälla finns kvar en liten stump sydöst om kyrkan, makalösa bildstenar inmurade i kyrkan har knackats fram av nyfiknare tider
Bunge kyrka

Bunge kyrka, Bunge »

Tornet är krenelerat, muren har skottgluggar och kanske finns i kyrkan en målning av den danska invasionen 1361, den som kallas brandskattningen av Visby
Burs kyrka

Burs kyrka, Burs »

Den största sevärdheten i denna vackra kyrka är nog den gotiska stenbänken, ehuru jungfrur också är av intresse
Buttle kyrka

Buttle kyrka, Buttle »

En pre-gotisk kyrka, dvs romansk till stora delar
Bäl kyrka

Bäl kyrka, Bäl »

Det finns ovanligt många träskulpturer i denna 1200-talskyrka, intressanta målningar från 1200-talet och en blek Jesus är annat man kan få se
Dalhem kyrka

Dalhem kyrka, Dalhem »

En av Gotlands största och ståtliga kyrkor på landet ehuru målningarna invändigt rent vetenskapligt lämnar ett och annat att önska, men vackert nog ändå. En drake slukar någon på utsidan.
Eke kyrka

Eke kyrka, Eke »

En sandstenskyrka vari man funnit rester av en stavkyrka
Ekeby kyrka

Ekeby kyrka, Ekeby »

En 1200-talskyrka vars smäckra torn dock är äldre, utomordentligt vacker dopfunt, intressant gravsten i norra stigluckan - Lyckans hjul
Eksta kyrka

Eksta kyrka, Eksta »

Kyrkan byggdes om 1838 varav den har sitt på Gotland annorlunda utseende
Elinghem ödekyrka

Elinghem ödekyrka, Hangvar »

Övergiven 1200-talskyrka i en borttagen socken, vackra environger
Endre kyrka

Endre kyrka, Endre »

Rester från 1100-talskyrka, glasmålningar, tjuvmjölkerska
Eskelhem kyrka

Eskelhem kyrka, Eskelhem »

Denna på 1200-talet ombyggda kyrka innehåller fantastiska och annorlunda målningar
Etelhem kyrka

Etelhem kyrka, Etelhem »

I kyrkan finns den med runor signerade dopfunt som har fått ge namn åt stilen Hegwaldr
Fardhem kyrka

Fardhem kyrka, Fardhem »

En romansk kyrka som står på platsen för tidigare kyrkor, omnämnd som asylkyrka i Gutalagen, märkliga skulpturer/friser
Fide kyrka

Fide kyrka, Fide »

Utanpå denna 1200-talskyrka ristade någon en kogg i den fortfarande mjuka putsen
Fleringe kyrka

Fleringe kyrka, Fleringe »

Dopfunten kommer från Visborgs slottskyrka i denna 1200-talskyrka, Sören Norbys barn döptes förmodligen i denna
Fole kyrka

Fole kyrka, Fole »

Någon allemansrätt fanns inte på medeltiden, vilket envar runkunnig kan försäkra sig om utanpå denna kyrka
Follingbo kyrka

Follingbo kyrka, Follingbo »

Det märkvärdigaste i denna ståtliga kyrka är kanhända den målning som sägs utvisa Jesu rätta utseende
Fröjel kyrka

Fröjel kyrka, Fröjel »

Kyrkan står förrädisk på kanten av en klint, långhuset är från 1100-talet, magnifikt triumfkrucifix, trojaborg på kyrkogården, kastal strax norr om kyrkan
Fårö kyrka

Fårö kyrka, Fårö »

Ombyggd 1858, kutatavlan, Ingmar Bergman
Gammelgarn kyrka

Gammelgarn kyrka, Gammelgarn »

Berömda skulpturer/friser, en äldre kastal som numera renoverats står strax bredvid kyrkan
Ganns ödekyrka

Ganns ödekyrka, Lärbro »

En vacker ruin i ett vackert område, Hångers källa ligger strax bredvid
Ganthem kyrka

Ganthem kyrka, Ganthem »

Trappsteg i tiden, sevärd passionsfris, dopfunt av Hegvald
Garde kyrka

Garde kyrka, Garda »

En av Gotlands äldsta stenkyrkor, bysantinska målningar, bevarat 1100-talstak
Gerum kyrka

Gerum kyrka, Gerum »

Klockan 800 år, välbevarad dopfunt, triumfkrucifix
Gnisvärd kapell

Gnisvärd kapell, Tofta »

Ett litet kapell i fiskeläget för att minnas de som havet uppslukat
Gothem kyrka

Gothem kyrka, Gothem »

Nuvarande 1200-talskyrka, en av Gotlands största, har föregåtts av en tidigare, praktfulla och märkliga målningar, en av Gotlands vackraste interiörer
Grötlingbo kyrka

Grötlingbo kyrka, Grötlingbo »

Sudrets domkyrka, Gråitlingen, med utsökta och märkliga stenreliefer på utsidan
Guldrupe kyrka

Guldrupe kyrka, Guldrupe »

Rester av en stavkyrka har upptäckts i kyrkan, som har ett torn med ursprunglig utformning, runor i tornspirans virke visar hur det hela skulle sättas samman
Gunfjauns kapell

Gunfjauns kapell, Ardre »

En kyrkoruin på en åkerlapp, som sägs vara uppförd till minne av Tjelvars, Gotlands upptäckare, sonson. Några hundra meter bakom, öster om kyrkan, återfinns fornborgen Kaupungs slott.
Hablingbo kyrka

Hablingbo kyrka, Hablingbo »

Den första kyrkan i Hablingbo byggdes 1050, romanskt torn från 1100-talet, märklig nordportal, Lejonporten
Hall kyrka

Hall kyrka, Hall »

Vacker kyrka med en paradisfunt från 1200-talet
Halla kyrka

Halla kyrka, Halla »

Vacker 1200-talskyrka med förstorat kor från 1300-talet. Runsten inmurad sydöstra hörnet, annorlunda triumfkrucifix från 1400-talet där Jesus är rödhårig
Hallshuks fiskekapell

Hallshuks fiskekapell, Hall »

Fiskekapell strax bredvid ett fiskeläge att minnas försvunna fiskare och sjöfarare
Hamra kyrka

Hamra kyrka, Hamra »

Märklig byggnadshistoria, många medeltida träskulpturer
Hangvar kyrka

Hangvar kyrka, Hangvar »

Kyrka uppförd i ett sammanhang under 1200-talet
Havdhem kyrka

Havdhem kyrka, Havdhem »

Denna medeltida kyrka med för lågt torn har nog en besynnerlig byggnadshistoria
Hejde kyrka

Hejde kyrka, Hejde »

En ståtligt vacker medeltidskyrka med bevarade glasmålningar. Kyrkan brann 1492, senaste restaurering stod folk själva i trakterna för. En bildsten står på kyrkogården, en annan i ett änge några hundra meter öster om kyrkan.
Hejdeby kyrka

Hejdeby kyrka, Hejdeby »

Rosornas och apostlarnas kyrka
Hejnum kyrka

Hejnum kyrka, Hejnum »

I den vackra Hejnumdalen ligger denna 1200-talskyrka, märkliga stenreliefer på utsidan, Jesus har vingar
Hellvi kyrka

Hellvi kyrka, Hellvi »

Utanpå Hellvi 1200-talskyrka står det i runor vad entreprenören hette, skeppare från Danmark har egen bänkinredning
Hemse kyrka

Hemse kyrka, Hemse »

I denna kyrka hittades som golvplankor den bäst bevarade stavkyrkan i Sverige (kulturstulen till Stockholm). Triumfkrucifixet är en klenod, runalmanacka på väggen bakom predikstolen.
Hogrän kyrka

Hogrän kyrka, Hogrän »

Ytterligare en på 1200-talet ombyggd kyrka, triumfkrucifix och dopfunt från 1100-talet, inclusorium
Hörsne kyrka

Hörsne kyrka, Hörsne »

Romanskt torn från 1100-talet, enastående reliefer
Klinte kyrka

Klinte kyrka, Klinte »

En 1200-talskyrka som byggdes om på 1300-talet
Koviks kapell

Koviks kapell, Sanda »

Ett kapell för fiskare som för mager bärgning offrade sina liv
Kräklingbo kyrka

Kräklingbo kyrka, Kräklingbo »

700 år gamla korbänkar, kastalruin
Källunge kyrka

Källunge kyrka, Källunge »

Den ovanliga formen kyrkan har föranlett många spekulationer. I långshusportalen finns de märkligaste friserna på Gotland och därmed förmodligen också i Sverige - profana bilder som borde vara ett måste för alla skolungar och historiskt intresserade.
Lau kyrka

Lau kyrka, Lau »

Lau kyrka är störst på landet, lång efterklang, största krucifixet
Levide kyrka

Levide kyrka, Levide »

En helt romansk byggnad med välbalanserat, skönt inre
Linde kyrka

Linde kyrka, Linde »

Medeltidskyrka med några väldigt ovanliga målningar
Lojsta kyrka

Lojsta kyrka, Lojsta »

Omfattande kalkmålningar, krucifix av en bygdekonstnär och glasmålningar från 1200-talet
Lokrume kyrka

Lokrume kyrka, Lokrume »

Kyrkan har föregåtts av en 1100-talskyrka, varifrån dopfunten av Majestatis kommer, vackert triumfkrucifix
Lummelunda kyrka

Lummelunda kyrka, Lummelunda »

Kyrka från 1200-talet. Intressanta målningar i koret.
Lye kyrka

Lye kyrka, Lye »

Långhuset förlängdes redan på 1100-talet, välbevarade glasmålningar från 1300-talet, gott om runklotter på väggarna
Lärbro kyrka

Lärbro kyrka, Lärbro »

Kyrkan har ett annorlunda format torn, åttasidigt, kastalen bredvid kyrkan är från vikingatiden; den används fortfarande
Martebo kyrka

Martebo kyrka, Martebo »

Kyrkan från 1300-talet har väldigt vackra friser i portalerna och en bönekammare
Mästerby kyrka

Mästerby kyrka, Mästerby »

Kyrka från 1200-talet, målningar från olika århundraden
Norrlanda kyrka

Norrlanda kyrka, Norrlanda »

Kyrkan består bl a ett försvarstorn från 1200-talet, klockan från samma århundrade är en av de största i Sverige, välbevarad passionsfris från 1400-talet
När kyrka

När kyrka, När »

1200-talstornet har skottgluggar
Näs kyrka

Näs kyrka, Näs »

Sandstenskyrka från 1200-talet. 40 dagars avlat utlovades 1296 av påven åt dem som besökte kyrkan
Othem kyrka

Othem kyrka, Othem »

1200-talskyrka med många kalkmålningar, bl a S:t Dionysius
Roma kloster

Roma kloster, Roma »

Den vackraste ruinen av en romansk 1200-talskyrka på Gotland, och ett präktigt fähus därtill
Roma kyrka

Roma kyrka, Roma »

Kyrka i basilikaform från 1200-talet
Rone kyrka

Rone kyrka, Rone »

Rone 1200-talskyrka kallas Langg Jaku, vackra och ovanliga kalkmålningar från 1200-talet
Rute kyrka

Rute kyrka, Rute »

1200-talskyrka, altaruppsats från Visborgs slottskyrka, danskar har bekostat lite målning i kyrkan
S:t Ole på Fårö

S:t Ole på Fårö, Fårö »

Ruin efter en kyrka på Fårö vid den igenstormade hamnen som kallas Gamle hamn
Sanda kyrka

Sanda kyrka, Sanda »

Kyrka ombyggd i etapper, som nästan alla Gotlands kyrkor, inbyggda kvaderstenar med ornamentik från en äldre kyrka
Silte kyrka

Silte kyrka, Silte »

Dagens 1200-talskyrka föregicks av en stavkyrka på samma plats, spår finns kvar av den i kyrkan
Sjonhem kyrka

Sjonhem kyrka, Sjonhem »

Kyrkans klenod är dopfunten från 1100-talet, men också glasmålningar hundra år senare
Slite kyrka

Slite kyrka, Othem »

Kyrka byggd 1959-60, havsutsikt
Sproge kyrka

Sproge kyrka, Sproge »

Den första kyrkan i Sproge byggdes år 1058, spår av denna stavkyrka sägs finnas kvar
Stenkumla kyrka

Stenkumla kyrka, Stenkumla »

Rester av en 1100-tals kyrka, Jesus har strumpor
Stenkyrka kyrka

Stenkyrka kyrka, Stenkyrka »

Asylkyrka i Gutalagen, äldsta gravstenen, ypperlig dopfunt
Stånga kyrka

Stånga kyrka, Stånga »

Ett av Gotlands högsta kyrktorn, vacker dopfunt och märkliga skulpturer från 1300-talet sitter inmurade bredvid långhusportalen
Sundre kyrka

Sundre kyrka, Sundre »

Romansk 1200-talskyrka, karbunkelstenar, kastal
Tingstäde kyrka

Tingstäde kyrka, Tingstäde »

Asylkyrka omnämnd i Gutasagan. Sockens namn har nog något att göra med de ruiner av det tingshus som ligger strax norr om kyrkan. Badplatsen Tingstäde träsk med Bulverket alldeles i närheten.
Tofta kyrka

Tofta kyrka, Tofta »

En ringbrynja från medeltiden hittades på vinden, nu utställd i kyrkan, och samma gäller brudbänken, två sevärdheter i världsklass
Träkumla kyrka

Träkumla kyrka, Träkumla »

Medeltidskyrka invigd 1287, övergiven 1868 men började användas igen 1917, målning av S:t Olof som bränner sina egna händer
Vall kyrka

Vall kyrka, Vall »

Kyrkan är mäktig med en ovanligt vacker dock skadad dopfunt. Petrus Harding, en av ledarna vid inbördeskriget 1288, ligger begravd i kyrkan, och kanhända finns han avbildad utanpå
Vallstena kyrka

Vallstena kyrka, Vallstena »

1200-tals kyrka med intressant dekorerad triumfbåge, en kopia av en bildsten från 400-talet står utanför kyrkan, som ligger ett par hundra meter norr om ett stort forntida gravfält
Vamlingbo kyrka

Vamlingbo kyrka, Vamlingbo »

Kyrkan har bl a Nordens största medeltida, enskilda bildframställning, och det råkar dessutom vara en själavägning som är en av de tidigaste i världen av sådana. Också den enda bevarade talarstolen från medeltiden, en ambo, finns inuti kyrkan.
Viklau kyrka

Viklau kyrka, Viklau »

Kyrkan har bl a Viklaumadonnan, berömd i hela världen
Visby domkyrka - S:ta Maria

Visby domkyrka - S:ta Maria, Visby »

Gotlands domkyrka, bekostad av tyska besökare, invigd 1225
Vänge kyrka

Vänge kyrka, Vänge »

Kyrkan från 1200-talet är berömd för friserna på korets södersida, som kommer från 1100-talskyrkan, men har också en berömd dopfunt där du bl a kan få se Adams skapelse
Väskinde kyrka

Väskinde kyrka, Väskinde »

En 1100-tals kyrka föregick nuvarande 1200-talskyrka, vacker bemålad dopfunt från 1100-talet och tre medeltida altaren
Västergarn kyrka

Västergarn kyrka, Västergarn »

Kyrkan är nog inte färdigbyggd, och dessutom ligger ruinen av ytterligare en strax bredvid; Kastalruinen alldeles nordöst om kyrkan ingår i den stadsmur som kallas Västergarnsvallen
Västerhejde kyrka

Västerhejde kyrka, Västerhejde »

Välbevarad romansk 1200-talskyrka med annorlunda torn, större delen av inredningen är från 1600-talet
Väte kyrka

Väte kyrka, Väte »

1100-talskyrka ombyggd under 1200-talet, färdigställd före 1350; takryttaren från 1914.
Öja kyrka

Öja kyrka, Öja »

Kyrkan kallas Gra gasi (grå gåsen) och är magnifik, talrika kalkmålningar och ett väldigt vackert triumfkrucifix, Öjamadonnan står också där, bara en sån sak
Östergarn kyrka

Östergarn kyrka, Östergarn »

Kyrkan uppförd enhetligt under 1200-talet