text bild karta   info, a-ö

Kämpgravar, Gotland, bilder
Guide till Gotlands kämpgravar, husgrunder från järnåldern »

Arängets husgrunder

Arängets husgrunder, Bäl

Längs hela kanten av den sköna dalen i Hejnum ligger det fornlämningar. Aränget är ett vackert ställe att besöka för den som vill se kämpgravar.
Fjäle ängar

Fjäle ängar, Ala

I Fjäle ängar i Ala socken har byggnader från medeltiden återställts i det för övrigt orörda området - högeligen kulturhistoriskt intressant, vacker, promenadvänlig natur därtill
Fornänge i Vänge

Fornänge i Vänge, Vänge

De små dungarna man ibland ser ute på åkrarna på Gotland innehåller oftast fornlämningar, så också i Fonnänge. Detta är nog inget ställe att besöka om man inte är en väldig entusiast. Om du är i Vänge socken, besök Aränge i stället.
Gervide, Sojvide

Gervide, Sojvide, Sjonhem

Restaurerade kämpgravar i Sojvide (boskapsskogen), sköna och promenadvänliga ängar
Graips hus

Graips hus, Garda

I Häguldssorkars änge strax bredvid Garde skola finns husgrunderna kvar efter en sonson till Gotlands upptäckare. Änget är dock inte besöksvänligt och det brukar gå kreatur där.
Höglundar järnåldersgård

Höglundar järnåldersgård, Stenkyrka

En järnåldersgård mitt i skogen
Käldänge

Käldänge, Garda

Käldänge i Garde socken är framförallt ett artrikt och vackert änge, men det finns också lämningar i trakten. Ett ovanligt bronsåldersröse (en tingsbacke), en trojaborg, svärdslipningsstenar, en offerkälla och annat sånt. En kämpgrav ligger i änget.
Kämpgrav i Ardre

Kämpgrav i Ardre, Ardre

Ett av många tusen hus som övergavs för över 1.500 år sen
Kämpgrav i Eskelhem

Kämpgrav i Eskelhem, Eskelhem

Husgrunder från tiderna kring Kristi födelse strax bredvid vägen mellan Eskelhem och Västergarn
Kämpgrav på Kräklingbo backe

Kämpgrav på Kräklingbo backe, Kräklingbo

Också på Kräklinge backe i Kräklingbo socken finns järnålderstida husgrunder som kallas kämpgravar, man tycker sig nästan ana att det har hänt mycket på denna backe
Kämpgravar i Juves änge

Kämpgravar i Juves änge, Garda

I änget finns en gäng kämpgravar, en så lång som 48 meter.
Laikarhaids kämpgrav

Laikarhaids kämpgrav, Lärbro

Heden i Lärbro sägs ha fått namn efter krigslek (leik), men så heter också lik på vårt mål. Obestyrkta sägner från 1600-talet säger att slag om kristnandet har stått på platsen. Den svenske kungen Birger Magnusson blev dock slagen i trakterna 1313.
Rings i Hejnum

Rings i Hejnum, Hejnum

Rings i Hejnum
Stabbgard

Stabbgard, Stånga

Stabbgard är ett änge i Stånga socken mitt i åkerlandskapet. Ett bra ställe att beskåda husgrunder från järnåldern. En kopia av hela den germanska kulturens första tecken på självständighet och kraft står i änget.
Stavars hus

Stavars hus, Burs

Gotlands största kämpgrav, 67 meter
Vallhagar järnåldersby

Vallhagar järnåldersby, Fröjel

Vallhagar i Fröjel socken är en hel välbevarad järnåldersby, som med lätthet utklassar det mesta som finns att se från den här tiden. Det är dock utgrävt, internationellt samarbete, och antagligen har flitiga arkeologer staplat en del på murarna.
Visne ängar

Visne ängar, Alskog

Visne ängar (Visnare) i Alskog socken är ett skönt järnålderstida boställe med flera husgrunder och avsläggade bildstenar. Promenadvänligt änge, till och med en kulturstig finns på platsen.