text bild karta   info, a-ö

Uppdateringar


De 100 senast nya eller uppdaterade informationssidorna
Obs! Här kan finnas texter vi ännu arbetar med.


2019-10-14

Barlingbo prästgård
Burmeisterska huset
Donnerska huset
Engeströmska huset i Visby
Fiskhuvudformiga hängen
Huset med målningarna
Hörsne kyrka
Liljehornska huset
Magiska Gotland - minnesmärken
Murfallet
Ruiner
Visby domkyrka - S:ta Maria
Visbys historia

2019-10-11

Vem är en riktig gute

2019-10-10

Dalhem kyrka

2019-10-07

Gotlands kulturhistoria - allmänt
Hamra kastal
Öja kastal

2019-10-06

Rute kastal

2019-10-02

Hemse torgdag
Svärdslipningsstenar

2019-10-01

Gålrum gravfält
Skeppssättningar

2019-09-30

Om boskap

2019-09-26

Kulturhistoria - promenadvis

2019-09-25

Högrelieferna i Stånga
Rätt Guta aln - alnlikare

2019-09-20

Ancylustiden 7.500–6.000 f.Kr.
Gotlands konsthistoria
Guldgänget i Sanda
Hablingbo kyrka
Kastaler - guide
Maria Magdalena - Tingstädekoden
Sundre kastal
Tunnvarpa i Hablingbo
Visbjerg - promenadguiden

2019-09-19

Hemseloppet
Internationella dagen i Hemse
Skaparfestival på Hemse
Stenrösen, bronsåldersrösen
Sudrets hockeyklubb

2019-09-18

Bildsten vid Vallstena kyrka
Vallstena kyrka

2019-09-17

Bjärs hög, Bjärs backe
Kämpgravar, stavgardar på Gotland

2019-09-16

Vallhagar järnåldersby

2019-09-14

Avreitarbacke

2019-09-12

Draken i Vänge
Fornänge i Vänge

2019-09-08

Killingmyr, nyanlagd våtmark

2019-09-06

Det lilla är förbi
Helvetesgapet

2019-09-05

Killinga - fornborgarna

2019-09-03

Folhammar eller Fågelhammar

2019-08-30

Folhammar

2019-08-29

Fornborgen Burgen eller Burgvallen

2019-08-28

Fornborgar

2019-08-27

En torkbastu i Anga
En vanlig syn
Grodde naturreservat
Klase fiskeläge
Processionskrucifix
Sten- och klapperstrand på Gotland

2019-08-26

Draken i Gerum
Globus i Gothem
Gothem kyrka
Sjauster eller Sjaustru eller Sjöstugorna

2019-08-21

Allén till kyrkan från Kungsgården

2019-08-14

Alskogaren - glasmålare

2019-08-07

Lau kastal

2019-07-31

Mästerby kyrka

2019-07-17

Sundre kyrka
Tingstäde kyrka

2019-07-07

Brudkorset i Silte

2019-07-05

Jättekast i Akebäck

2019-07-03

Gothem Logi, restaurang Vedugnen

2019-06-28

Hämnd, Gutalagen, medeltiden

2019-06-27

Stångaspelen

2019-06-24

Byzantios och ortodoxi
Kulturlandskapet äldre järnålder
Mjöd

2019-06-21

Ganthem kyrka