text bild karta   info, a-ö

Evenemang på Gotland

 

Fågelskådning - Norsholmen


- Fågelskådning, söndag 4/8-2019

Söndag 4 augusti – Norsholmen (97)
Återigen dags för denna årliga vandring bland vadare, rovfåglar m.m. Samling vid Livräddningsmuséet i Ekeviken kl. 08:00 (kolla Fåröfärjans tidtabell!). Ledare och kontaktperson Tord Lantz tel. 070 66 95 000.

Välkommen!

- Sök mer inom Fågelskådning, mer info om Fårö

Guteinfos arkiv

Norsholmen fågelskyddsområde

Naturreservat, Fårö

Areal: 864 hektar varav 115 hektar land och 749 hektar vatten.

Norsholmen var en gång i tiden en ö men är numera en halvö mellan Tällevika och Ajkesvik på norra Fårö.

Norsholmen är i första hand känd som en bra lokal för sträckande och rastande fåglar. Under våren passerar här bl.a. stora mängder sjöfåglar och vadare; i slutet av maj kan t.ex. stora flockar av prutgäss ses dra förbi på väg mot sina arktiska häckningsområden. Häckfågelfaunan består bl.a. av vadare som skärfläcka, roskarl, brushane och kärrsnäppa och tärnor som silvertärna och småtärna. I månadsskiftet juli/augusti uppehåller sig flockar av kentska tärnor runt holmen.

Norsholmen nås lättast via en gångstig som utgår från Bohakasandet vid Ajkesvikens sydvästra strand. Trots att Norsholmen utgör ett fågelskyddsområde får den beträdas under häckningstid. Speciellt under våren och försommaren bör man dock iaktta stor försiktighet så att man inte stör fågellivet.

/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Björn Pettersson
sön
aug 2019
Vecka 31

Arne, Arnold

Anne Frank och hennes familj arresterades 1944 av Satans mördare. William Rowan Hamilton föddes 1805, Knut Hamsun 1859, Louis Armstrong 1901, Raoul Wallenberg 1912, Billy Bob Thornton 1955, Barack Obama 1961. H.C. Andersen dog 1875.