text bild karta   info, a-ö

Vykort Gotland

Vykort Gotland
Meddelande

avsändarens epostadress
mottagarens epostadress

Information på sidan varifrån bilden kommer
Näsungs broar
Vägen som går förbi Dalhem kyrka och försvinner i bild uppåt till vänster kallas Näsungs broar, vilket rimligen beror på att det var gården Näsungs någon kilometer in på vägen som hade att hålla bro över ån som går tvärs under vägen ytterligare någon kilometer längre fram.

Det finns märkstenar kvar, förstås, över var bönderna skulle ansvara för vägens framkomlighet från tiderna före stat och kommun kunde göra allt bättre än alla andra. Vid Norrlanda fornstuga står ett gäng sådana, som du hittar sex-nio kilometer Näsungs broar fram.

Exakt vilken sträcka av vägen som kallas Näsungs broar vet jag inte. En stump eller ett stycke kantänka.

/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson