text bild karta   info, a-ö

Vykort Gotland

Vykort Gotland
Meddelande

avsändarens epostadress
mottagarens epostadress

Information på sidan varifrån bilden kommer
Dopfunten i Hemse
I Hemse kyrka kommer dopfuntsfoten från 1100-talet medan cuppan hör hemma i 1300-talet. Det är en vacker tingest omkring vilken många hemsebor med rätta stått stolta.

Om du går längre bakåt i kyrkan (såvitt det nu inte är framåt) så kommer du att få se runor i själva kyrkan (bredvid predikstolen som ställdes på plats ovanpå S:t Olofs altare anno 1768).

Gutarna har använt runor i över 1.000 år, och kanhända var det också gutar som uppfann runorna.

Och det första uttrycket icke endast för Nordens utan för hela den germanska kulturens självständighet och kraft (ett alfabet) kommer från Gotland. Visste du det?/text och foto Bernt Enderborg