text bild karta   info, a-ö

Vykort Gotland

Vykort Gotland
Meddelande

avsändarens epostadress
mottagarens epostadress

Information på sidan varifrån bilden kommer
Vallhagar
Vallhagar i Fröjel är de unika resterna av en järnåldersby, folkvandringstid. Husgrunder dem vi kallar kämpgravar (hårt k) i mängd, gamla vägar och som synes ett och annat mindre stenröse.

En liten sjö låg på andra sidan backen, du ser om du besöker stället, och ett större gravfält är tillfinnandes i skogarna strax bredvid. Vallhagar är ett härligt ställe som sätter fantasin i rörelse, vilket väl också hånnlambi som brukar gå där kan göra för de som är lättskrämda. Om det går en gutebagge där så kan du säkert få en flygtur också./text och foto Bernt Enderborg