text bild karta   info, a-ö

Vykort Gotland

Vykort Gotland
Meddelande

avsändarens epostadress
mottagarens epostadress

Information på sidan varifrån bilden kommer
Myren i Hejde
Det är förstås inte bara Lina myr som översvämmas av våren, också myren som lättast ses på vägen mellan Guldrupe och Hejde brukar vara vattenrik. Jag vet inte vad myren heter, om inte Hajdmyr, men det skulle å andra sidan vara ett bra konstigt namn.

Hejde är en stor socken som vi inte har hunnit undersöka tillräckligt ännu./text och foto Bernt Enderborg