text bild karta   info, a-ö

Vykort Gotland

Vykort Gotland
Meddelande

avsändarens epostadress
mottagarens epostadress

Information på sidan varifrån bilden kommer
Svärdslipningsstainar
Skåror slipade i stenar och häll förekommer i stor mängd på Gotland, cirka 3.700. Det är inte många som är överens om till vad de har använts, ens hur gamla de är. Fascinerande, och de finns i stort sett överallt på hela ön. Varför?

Liknande skåror är inte vanliga annorstädes. Det är inte svårt att föreställa sig en omfattande export av svärd och liknande med egg, men vi vet ju inte säkert.

Förmodligen är det så.../text och foto Bernt Enderborg