text bild karta   info, a-ö

Sveriges Riksdag

North East West South

Riksdagsbeslut i korthet 

Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Betänkande 2020/21:FiU52    2021-06-22... läs mer »

Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott

Betänkande 2020/21:JuU37    2021-06-17... läs mer »

Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

Betänkande 2020/21:JuU38    2021-06-17... läs mer »

Moderna tillståndsprocesser för elnät

Betänkande 2020/21:NU22    2021-06-16... läs mer »

Testning vid verkställighet av utvisningsbeslut

Betänkande 2020/21:SfU29    2021-06-16... läs mer »

Modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, faderskapsundersökningar och för att åstadkomma könsneutral föräldraskapspresumtion

Betänkande 2020/21:CU16    2021-06-16... läs mer »

Löneutmätning och digitala ansökningar i utsökningsförfarandet

Betänkande 2020/21:CU21    2021-06-16... läs mer »

Privat initiativrätt – planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning

Betänkande 2020/21:CU22    2021-06-16... läs mer »

Klimatdeklaration för byggnader

Betänkande 2020/21:CU23    2021-06-16... läs mer »

Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen

Betänkande 2020/21:CU24    2021-06-16... läs mer »

Vapenfrågor

Betänkande 2020/21:JuU30    2021-06-03... läs mer »

Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens arbete i utsatta områden

Betänkande 2020/21:JuU32    2021-06-10... läs mer »

Barns och ungas läsning

Betänkande 2020/21:KrU7    2021-06-14... läs mer »

Ungdomspolitik

Betänkande 2020/21:KrU8    2021-06-14... läs mer »

Utfodring av vilt

Betänkande 2020/21:MJU22    2021-06-17... läs mer »

Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019

Betänkande 2020/21:MJU23    2021-06-11... läs mer »

Ändrade regler i utlänningslagen

Betänkande 2020/21:SfU28    2021-06-21... läs mer »