text bild karta   info, a-ö

Sveriges Riksdag

North East West South

Riksdagsbeslut i korthet 

Vägar till hållbara vattentjänster

Betänkande 2021/22:CU29    2022-06-15... läs mer »

Snabbare och enklare verkställighet av myndighetsbeslut

Betänkande 2021/22:CU30    2022-06-16... läs mer »

Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda

Betänkande 2021/22:CU31    2022-06-16... läs mer »

Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess

Betänkande 2021/22:CU35    2022-06-15... läs mer »

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Betänkande 2021/22:FiU41    2022-06-21... läs mer »

Extra ändringsbudget för 2022 – Vårändringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina

Betänkande 2021/22:FiU49    2022-06-21... läs mer »

Extra ändringsbudget för 2022 – Retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk

Betänkande 2021/22:FiU50    2022-06-21... läs mer »

Stärkt sekretess i domstol för kontaktuppgifter till enskilda

Betänkande 2021/22:JuU46    2022-06-16... läs mer »

En oberoende utredning av de s.k. påskupploppen

Betänkande 2021/22:JuU51    2022-06-16... läs mer »

Rättelse i rättegångsbalken

Betänkande 2021/22:JuU52    2022-06-16... läs mer »

Subsidiaritetsprövning av Europaparlamentets förslag till rådets förordning om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet

Betänkande 2021/22:KU45    2022-06-17... läs mer »

Tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökningar om tillstånd till avverkning i fjällnära skog

Betänkande 2021/22:MJU30    2022-06-14... läs mer »

Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023

Betänkande 2021/22:MJU31    2022-06-20... läs mer »

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om införandet av ett avdrag för eget kapital och en begränsning av avdrag för räntor i bolagssektorn

Betänkande 2021/22:SkU34    2022-06-16... läs mer »

Ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter

Betänkande 2021/22:TU18    2022-06-13... läs mer »

Klampning av fordon

Betänkande 2021/22:TU20    2022-06-15... läs mer »

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Betänkande 2021/22:UU21    2022-06-16... läs mer »