text bild karta   info, a-ö

Sveriges Riksdag

North East West South

Riksdagsbeslut i korthet 

Riksrevisorns årliga rapport 2021

Betänkande 2021/22:FiU9    2021-10-12... läs mer »

En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning

Betänkande 2021/22:NU6    2021-10-19... läs mer »

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering

Betänkande 2021/22:FiU7    2021-10-12... läs mer »

Riksrevisionens granskning av miljöskatter på lång sikt

Betänkande 2021/22:FiU8    2021-10-01... läs mer »

Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin

Betänkande 2021/22:SkU2    2021-10-12... läs mer »

Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021

Betänkande 2021/22:SkU3    2021-10-12... läs mer »

Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022

Betänkande 2020/21:SkU37    2021-09-28... läs mer »

Genomförande av visselblåsardirektivet

Betänkande 2021/22:AU3    2021-09-23... läs mer »

Samhall

Betänkande 2021/22:AU4    2021-09-23... läs mer »

Rättelse i lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen

Betänkande 2021/22:KU2    2021-09-24... läs mer »

Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion

Betänkande 2021/22:MJU3    2021-09-20... läs mer »

Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall

Betänkande 2021/22:MJU7    2021-09-28... läs mer »

Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd

Betänkande 2021/22:SoU2    2021-09-21... läs mer »

Producentansvar och straffansvar för nedskräpning

Betänkande 2021/22:MJU4    2021-09-16... läs mer »

Genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten

Betänkande 2021/22:MJU5    2021-09-16... läs mer »

Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Betänkande 2021/22:SoU3    2021-09-20... läs mer »

Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Betänkande 2020/21:FiU52    2021-06-22... läs mer »