text bild karta   info, a-ö

Sveriges Riksdag

North East West South

Riksdagsbeslut i korthet 

Riksrevisionens rapport om scenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadspolitiken

Betänkande 2019/20:FiU7    2019-10-08... läs mer »

Riksrevisorernas årliga rapport 2019

Betänkande 2019/20:FiU9    2019-10-08... läs mer »

En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv

Betänkande 2019/20:SfU5    2019-10-11... läs mer »

Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension

Betänkande 2019/20:SfU6    2019-10-11... läs mer »

Förbättrat grundskydd för pensionärer

Betänkande 2019/20:SfU7    2019-10-11... läs mer »

Ett starkare skydd för välfärdssystemen

Betänkande 2019/20:SfU8    2019-10-11... läs mer »

Personlig assistans för hjälp med andning

Betänkande 2019/20:SoU3    2019-10-10... läs mer »

Tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen

Betänkande 2019/20:JuU2    2019-09-26... läs mer »

Riksrevisionens rapport om statens vägledning av kommunal tillsyn

Betänkande 2019/20:MJU3    2019-09-26... läs mer »

Ändring i det nordiska skatteavtalet

Betänkande 2019/20:SkU2    2019-09-26... läs mer »

Genomförande av direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EU

Betänkande 2019/20:SkU3    2019-09-27... läs mer »

Genomförande av EU:s reviderade direktiv om säkerhet ombord på passagerarfartyg

Betänkande 2019/20:TU2    2019-09-20... läs mer »

Genomförande av EU:s direktiv om arbete ombord på fiskefartyg

Betänkande 2019/20:TU3    2019-09-24... läs mer »

Riksrevisionens rapport om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken

Betänkande 2018/19:AU14    2019-06-14... läs mer »

ILO:s rekommendation om sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft

Betänkande 2018/19:AU15    2019-06-14... läs mer »

Datalagring vid brottsbekämpning - anpassningar till EU-rätten

Betänkande 2018/19:JuU27    2019-06-12... läs mer »

Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt

Betänkande 2018/19:JuU28    2019-06-11... läs mer »