text bild karta   info, a-ö

Sveriges Riksdag

North East West South

Riksdagsbeslut i korthet 

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Betänkande 2019/20:CU1    2019-11-29... läs mer »

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Betänkande 2019/20:KrU1    2019-12-02... läs mer »

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Betänkande 2019/20:UU1    2019-12-03... läs mer »

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

Betänkande 2019/20:FiU19    2019-11-29... läs mer »

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Betänkande 2019/20:KU1    2019-11-29... läs mer »

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Betänkande 2019/20:SkU1    2019-11-28... läs mer »

Anstånd med kupongskatt i vissa fall

Betänkande 2019/20:SkU11    2019-11-28... läs mer »

Skatt på avfallsförbränning

Betänkande 2019/20:SkU12    2019-11-28... läs mer »

Sänkt skatt på drivmedel

Betänkande 2019/20:SkU15    2019-11-28... läs mer »

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

Betänkande 2019/20:UFöU1    2019-11-28... läs mer »

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Betänkande 2019/20:UFöU3    2019-11-28... läs mer »

Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

Betänkande 2019/20:CU5    2019-11-22... läs mer »

Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor

Betänkande 2019/20:FiU28    2019-11-21... läs mer »

Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster

Betänkande 2019/20:FiU29    2019-11-21... läs mer »

AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2018

Betänkande 2019/20:FiU6    2019-11-22... läs mer »

Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar

Betänkande 2019/20:SkU8    2019-11-20... läs mer »

Genomförande av regler om beskattning av inkomst från obeaktat fast driftställe i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

Betänkande 2019/20:SkU9    2019-11-20... läs mer »