text bild karta   info, a-ö

Sveriges Riksdag

North East West South

Riksdagsbeslut i korthet 

Inkomstskatt

Betänkande 2020/21:SkU18    2021-03-29... läs mer »

Punktskatt

Betänkande 2020/21:SkU20    2021-03-29... läs mer »

Skatteförfarande och folkbokföring

Betänkande 2020/21:SkU22    2021-03-30... läs mer »

Grönbok om åldrande – Främja solidaritet och ansvar mellan generationerna

Betänkande 2020/21:SoU35    2021-03-26... läs mer »

Livmoderhalscancer

Betänkande 2020/21:SoU36    2021-03-25... läs mer »

Övergripande skolfrågor

Betänkande 2020/21:UbU10    2021-03-25... läs mer »

Ändringar i statens budget för 2021 – Stöd till äldreomsorgen med anledning av coronaviruset

Betänkande 2020/21:FiU46    2021-04-06... läs mer »

Redovisning av åtgärder i enlighet med målsättningarna i det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott

Betänkande 2020/21:JuU17    2021-03-26... läs mer »

Riksrevisionens rapport om effektiviteten vid Kriminalvårdens anstalter

Betänkande 2020/21:JuU20    2021-03-26... läs mer »

Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering

Betänkande 2020/21:JuU43    2021-03-26... läs mer »

Kultur för alla

Betänkande 2020/21:KrU4    2021-03-22... läs mer »

Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor

Betänkande 2020/21:SoU20    2021-04-07... läs mer »

Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

Betänkande 2020/21:SoU33    2021-03-19... läs mer »

Sjöfartsfrågor

Betänkande 2020/21:TU7    2021-03-19... läs mer »

Kollektivtrafikfrågor

Betänkande 2020/21:TU8    2021-03-17... läs mer »

En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag

Betänkande 2020/21:FiU18    2021-03-19... läs mer »

Kommunala frågor

Betänkande 2020/21:FiU26    2021-03-11... läs mer »