text bild karta   info, a-ö

Sveriges Riksdag

North East West South

Riksdagsbeslut i korthet 

Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2021

Betänkande 2022/23:FiU6    2023-01-20... läs mer »

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Betänkande 2022/23:KU11    2023-01-19... läs mer »

Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet

Betänkande 2022/23:KU16    2023-01-24... läs mer »

En ny biobankslag

Betänkande 2022/23:SoU4    2022-12-16... läs mer »

Ökad kontroll i hälso- och sjukvården

Betänkande 2022/23:SoU5    2023-01-17... läs mer »

Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU

Betänkande 2022/23:SoU9    2022-12-13... läs mer »

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Betänkande 2022/23:FiU2    2022-12-19... läs mer »

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Betänkande 2022/23:FiU3    2022-12-19... läs mer »

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Betänkande 2022/23:FiU4    2022-12-19... läs mer »

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Betänkande 2022/23:FiU5    2022-12-19... läs mer »

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Betänkande 2022/23:MJU1    2022-12-15... läs mer »

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Betänkande 2022/23:NU1    2022-12-15... läs mer »

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om inrättande av ett krisinstrument för den inre marknaden

Betänkande 2022/23:NU10    2022-12-15... läs mer »

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter som görs vid delning av aktiebolag genom separation

Betänkande 2022/23:SkU6    2022-12-15... läs mer »

En tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023

Betänkande 2022/23:SkU9    2022-12-15... läs mer »

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Betänkande 2022/23:UbU1    2022-12-14... läs mer »

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Betänkande 2022/23:UbU2    2022-12-15... läs mer »