text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Sveriges Radio Vetenskapsradion 

Rekordhög koldioxidhalt i atmosfären

Ett symboliskt rekord har slagits. Dygnsmedelvärdet för koldioxid har överstigit 420 miljondelar koldioxid.... läs mer »

Vintergäck och snödroppar – vårtidiga insekters räddare i nöden

Blommande trädgårdsväxter kan rädda livet på humlor och andra insekter som vaknar till liv riktigt tidigt på året.... läs mer »

Genanalys kan hjälpa till att upptäcka sällsynta diagnoser

En halv miljon svenskar beräknas ha någon form av sällsynt diagnos kopplad till generna, något som kan upptäckas med hjälp av genanalys. Vilket kan vara viktigt för att både patient och läkare ska kunna förstå vad som orsakar patientens besvär.... läs mer »

"Domedagsglaciären" smälter snabbare

Issmältningen i västra Antarktis går snabbare än man tidigare känt till. Nu har resultaten av de mätningar forskare gjort för första gången vid den så kallade Domedagsglaciären publicerats.... läs mer »

PCR hjälpte Argentinas mormödrar hitta försvunna barnbarn redan på 1980-talet

PCR-test har blivit ett vardagsord under pandemin. Men PCR-tekniken gjorde stor nytta för att hjälpa människor redan i mitten på 1980-talet. Den var nödvändig för att redan då kunna identifiera "de stulna barnen" med DNA efter militärdiktaturen i Argentina. 1984 blev genetikern Mary-Claire King kontaktad av de så kallade "mormödrarna på Plaza de Mayo", kvinnorna som i åratal hade demonstrerat för att få veta vad som hänt deras försvunna barn och barnbarn.... läs mer »

Möjliga tecken på ny fysisk partikel

Forskare i USA tror sig ha sett spår av en okänd partikel, något de hoppas kunna leda till ett genombrott i vår förståelse av universums minsta beståndsdelar.... läs mer »

Antalet vargrevir påverkar när vargarna får sin första valpkull

Antalet revir och graden av inavel kan påverka hur gamla vargarna är när de får sin första valpkull, något forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet har kartlagt.... läs mer »

Människor satsar på mer hellre än mindre – även när det är irrationellt

De allra flesta satsar på att försöka lägga till saker istället för att fundera på vad som kan tas bort när de ska lösa ett problem, vilket är en slags mental genväg för problemlösning som gör att vi fattar irrationella beslut.... läs mer »

Biets lokalsinne kan ge smartare navigationssystem

Bin har ett utomordentligt lokalsinne och denna del av binas hjärna vill nu forskare kopiera för att använda till att utveckla navigation i drönare.... läs mer »

Forskare kritiska mot WHO:s rapport om coronavirusets ursprung

Flera internationella forskare riktar nu kritik mot den rapport kring pandemivirusets ursprung som Världshälsoorganisationen, WHO, presenterade förra veckan.... läs mer »

Forskare vill skapa värmetåligare växter

Ett allt varmare klimat riskerar att göra så att världens skördar minskar. Nu har amerikanska forskare identifierat en gen som styr hur värmetålig en växt är - och förhoppningen är att man med den kunskapen ska kunna ta fram grödor som är mindre värmekänsliga.... läs mer »

Hon åker hem till dig och tar virusprover innan du vet att du är sjuk

Med hjälp av region Skånes smittspårare och ett viruslabb i en minilastbil försöker Malin Alsved och hennes kollegor vid Lunds universitet nu förstå varför vi smittar mest precis i början av covid-19. De letar upp personer som är i ett så tidigt skede av sjukdomen att de kanske inte ens märkt det själva.... läs mer »

Bekämpningsmedel har blivit giftigare för bin och sländor

Kemiska bekämpningsmedel som används inom jordbruket har blivit dubbelt så giftiga för bin och andra viktiga pollinerare, mellan 2005 och 2015. Även för vattenlevande insekter har giftigheten ökat kraftigt. Det visar en studie gjord i USA och publicerad i tidskriften Science.... läs mer »

Större andel sjukhusvårdade dog under pandemins andra våg än den första

Fler patienter som sjukhusvårdades för covid-19 dog under pandemins andra våg jämfört med den första, detta trots att behandlingsmetoderna blivit bättre. Orsaken är ännu oklar, men ökade virusmängder och högre patienttryck diskuteras som några av anledningarna.... läs mer »

Asteroidnedslag kan ha format dagens tropiska regnskogar

De tropiska regnskogarna i Sydamerika kan ha uppkommit med hjälp av det asteroidnedslag som troligen utplånade dinosaurierna.... läs mer »

Pandemin – näringsrik mylla för konspirationsteorier

Desinforamtionen växer under pandemin. Alla, inte minst etablerade medier måste hjälpas åt för att stoppa nyrekryteringen till konspirationsteorier, menar Annelie Frank, projektledare för Faktajouren vid Medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitetet.... läs mer »

Omdiskuterad vaccinationsteknik skiljer sig mycket åt mellan olika länder

Synen på hur viktigt det är att aspirera, det vill säga säkerställa att vaccinet hamnar i muskeln och inte i blodet vid coronavaccinering, skiljer sig åt mycket mellan olika länder. Likaså synen på forskningsläget kring vikten av aspiration.... läs mer »