text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Sveriges Radio Vetenskapsradion 

Så påverkas barn av covid-19 - symptombild kartlagd

Det har tidigare varit oklart vilka symptom som uppstår hos barn som drabbas av covid-19. Men nu publicerar The Lancet Child and Adolescent Health en studie som undersökt sjukdomsförloppet hos drygt 1 700 barn, 5-17 år. För de allra flesta var sjukdomsförloppet milt, barnen var sjuka i snitt 6 dagar och de vanligaste symptomen var huvudvärk, trötthet och smak- och luktbortfall. ... läs mer »

Professionella fotbollsspelare löper ökad risk för neurologiska sjukdomar

Professionella fotbollsspelare har drygt tre gånger högre risk att drabbas av hjärnskador som till exempel Alzheimers, demens och Parkinson enligt en studie i Jama Neurology. Störst var risken för de fotbollsspelare som hade haft en professionell karriär på 15 år eller mer och för fotbollsspelare med positionen försvarare. Målvakter däremot verkar inte löpa någon ökad risk för hjärnskador. ... läs mer »

Mycket kol och kväve släpps ut när havets ängar försvinner

När mycket av det ekologiskt viktiga ålgräset har försvunnit i södra Bohuslän har stora mängder kol och kväve släppts loss från havsbotten, enligt en ny svenskledd studie. Kolutsläppen bidrar till klimatförändringarna och kväveutsläppen ökar övergödningen. En försvunnen ålgräsäng i det här området släpper man ut ungefär 6 ton kväve och 60 ton kol per hektar, säger ålgräsforskaren Per Moksnes. ... läs mer »

Mystisk sjukdom dödar småfåglar i USA

I östra USA sliter just nu forskare med att ta reda på varför ett antal småfågelarter blir sjuka och dör av hittills okänd anledning. Fåglarnas ungar får svullna och förhårdnade ögonlock, neurologiska symptom och dör till slut. Normala orsaker har uteslutits och det kommer ta flera veckors arbete med DNA-diagnostik innan orsaken förhoppningsvis klarläggs. ... läs mer »

Havssköldpaddor i fara när de sväljer plast

Plastföroreningar i havet verkar ha skapat en så kallad evolutionär fälla för havssköldpaddor. Forskare har undersökt sköldpaddsungar utanför Australiens kust och hittade stora mängder plast i deras magar. Fällan uppstår enligt forskarna när de havsmiljöer som tidigare varit fördelaktiga för sköldpaddornas utveckling, idag istället skadar dem. ... läs mer »

Roboten "Cassie" sprang historisk sträcka

En tvåbent robot har för första gången lärt sig att springa en halv mil på egen hand i utomhusterräng. Roboten trillade två gånger och det tog mer än 50 minuter för Cassie att komma fram. Tanken är att roboten snart ska kunna användas för att genomföra leveranser, enligt forskarna vid vid amerikanska Oregon State University. ... läs mer »

Invasiva arter hotar många däggdjur och fåglar

Mer än en tiondel av världens däggdjur och fågelarter har svårt att anpassa sig till olika miljöförändringar på grund av invasiva arter, enligt en ny studie. Främmande djurarter som invaderar nya naturmiljöer är en av de främsta anledningarna till världens sjätte massutdöende av arter. "Vi är på väg mot en strömlinjeformad värld. Vi stoppar alla arter i en och samma påse, och skakar om, så blir det bara ett visst antal arter kvar" säger P-A Åhlén vid Jägareförbundet. ... läs mer »

Havet ligger som ett lock på vulkaner

Vulkanutbrott kan påverkas av havsnivån och större mängder vatten kan fungera som ett lock på en vulkan, enligt en studie som publiceras i Nature. Forskarna har undersökt vulkanutbrott på den grekiska turistön Santorini 360 000 år tillbaka i tiden och och gjort modelleringar på utbrotten och hur havsnivån rörde sig upp och ned under perioden. Av de totalt 211 utbrotten som skedde under den här tiden ska 208 ha inträffat när havsnivån var minst 40 meter under dagens nivå. ... läs mer »

Rekordhetta väntas bli vanligare och värre

Värmeextremer likt de som nu härjar i Sydeuropa, kan bli ännu vanligare och ännu varmare inom de närmsta årtiondena, enligt en ny studie i Nature Climate Change. Erik Kjellström, klimatforskare vid SMHI, säger att det nu gäller att inte bara anpassa våra samhällen efter den gradvisa uppvärmningen, utan också börja räkna med allt kraftigare värmerekord. "Det som är hoppfullt här är att vi kan minska risken för de värsta extremerna om vi minskar utsläppen". ... läs mer »

KBT fungerar lika bra via internet mot lindrig depression

Kognitiv beteendeterapi, KBT, via internet är ofta lika bra som traditionell KBT som behandlingsmetod mot lindrig eller medelsvår depression, enligt en ny internationell studie som sammanställt forskning från flera länder. Internet-KBT fungerade, enligt analysen, särskilt bra för äldre. Kontinuerlig kontakt med behandlaren krävs för att försäkra sig om att det sker en förbättring inom tre till fyra veckor. ... läs mer »

Ny "grönlista" anger status för arters återhämtning

Internationella naturvårdsunionen IUCN har lanserat "grönlistan", tänkt att visa i vilken grad hotade arter lyckas återhämta sig. Artens status bedöms genom att jämföra den nuvarande populationens storlek och utbredning med hur den sett ut historiskt. I tidskriften Conservation Biology har nu den nya metoden testats på de första 181 djur-, växt- och djurarterna. ... läs mer »

Genomblå blåbär målet för Nya Zeeländska växtförädlare

• Nya Zeeländska växtförädlare arbetar med att korsa högproduktiva trädgårdsblåbär med vildväxande blåbär. • Målet är att överföra de vilda bärens egenskap med blått fruktkött till trädgårdsbären, som har vitt fruktkött med lägre innehåll av nyttiga antocyaner. • Växtförädlaren Kimmo Rumpunen på SLU vill att även Sverige satsar på denna förädling för att få igång storskalig blåbärsodling i Sverige.... läs mer »

Risk för RS-smitta när restriktioner lyfts

Antalet fall av förkylningsviruset RS-virus, som hårdast drabbar småbarn, kan få en uppsving när coronarestriktionerna nu tas bort på många ställen i världen, enligt kanadensiska forskare. I Kanada har man sett en ökning under sommaren som vanligtvis är lågsäsong för RS-virus. I Stockholm kan man se en mindre ökning fram till vecka 28, men i exempelvis Skåne, på Sahlgrenska i Göteborg eller Norrlands universitetssjukhus syns ingen tydlig ökning. ... läs mer »

Mer skam och genans när en nära anhörig beter sig omoraliskt

Tänk dig att du får reda på att din kärlekspartner stulit pengar: hur skulle det kännas? Det har en grupp forskare i Toronto i Kanada undersökt – något som det inte forskats så mycket på tidigare. De fann att man tenderar vara mer förlåtande och försöka rättfärdiga en anhörigs handlande jämfört med om det var en främling, men samtidigt ökade konflikten inom en och många kände mer skam och genans - även om de inte hade någon delaktighet i den närståendes handlande. ... läs mer »

Dyngbaggarna går vilse av ljusföroreningar på natten

Forskare vid Lunds universitet har undersökt hur dyngbaggar påverkas av ljusföroreningar. Väldigt många nattaktiva djur har lärt sig att orientera efter ljuset från stjärnor, måne och vintergatan på natten. Men när ljuset från himlen skyms av stadsljus fick skalbaggarna problem med att orientera sig. Svårast att hitta rätt verkade det vara för de skalbaggar som lever i gränslandet mellan stad och landsbygd, där det varken finns naturligt ljus från natthimlen eller tydliga ljuskällor som gatlampor att orientera sig efter. ... läs mer »

Global uppvärmning kan begränsa dengeuviruset

År 2050 förväntas hälften av jordens befolkning leva i ett område med myggor smittade av denguevirus, en potentiellt dödlig, influensaliknande sjukdom som uppemot 400 miljoner människor smittas av årligen. I dagsläget finns ingen behandling mot denguefeber. Men enligt en studie i tidskriften PLOS neglected tropical diseases verkar global uppvärmning kunna minska sjukdomens utbredning. ... läs mer »

Världen förlorar ekonomiskt på vaccinojämlikheten

Vaccinojämlikheten kostar världens fattiga länder nästan 330 miljarder kronor i BNP-förluster under 2021, enligt en ny datasammanställning från WHO, UNDP och Oxforduniversitetet. En vaccinationsgrad på 70 procent kräver 0,8 procents ökade sjukvårdskostnader för världens rika länder, men hela 57 procents ökning för låginkomstländer. "Fel att vaccinera barn", tycker professor Stefan Swartling Petersson. ... läs mer »