text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

FHM - alla nyheter 

Laboratorienätverk inom mikrobiologi (SLIM) får fortsatt förtroende

Sveriges 21 regioner och Folkhälsomyndigheten har beslutat att verksamheten vid Svenskt laboratorienätverk inom mikrobiologi (SLIM) och 37 nationella referenslaboratorier för klinisk mikrobiologi fortsätter ytterligare fem år.

... läs mer »

Vissa riskgrupper kan få sjukpenning i förebyggande syfte

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de riskgrupper som anges i den nya förordningen om sjukpenning i förebyggande syfte avstår från förvärvsarbete utanför hemmet. Det innebär dock inte att alla som tillhör riskgrupperna automatiskt har rätt till sjukpenning.

... läs mer »

Ovanligt kort säsong för influensa och vinterkräksjuka

Åtgärderna för att minska smittspridningen av covid-19 ledde till att den gångna säsongen för influensa, vinterkräksjuka och RS-virus avstannade ovanligt tidigt. För dessa sjukdomar blev säsongen 2019-20 mild, visar Folkhälsomyndighetens sammanställning.

... läs mer »

Nya föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Föreskrifterna ska hjälpa caféer och restauranger att motverka spridning av covid-19.

... läs mer »

Rökfria miljöer bidrar till bättre folkhälsa

Den 1 juli har det gått ett år sedan rökförbud infördes på allmänna platser utomhus, som lekplatser, idrottsanläggningar och uteserveringar. En undersökning som Folkhälsomyndigheten låtit göra, tyder på att många känner till att fler rökfria miljöer kan bidra till förbättrad folkhälsa.

... läs mer »

Ny restauranglag ska bidra till minskad spridning av covid-19

Den 1 juli 2020 träder en ny lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kraft. Det innebär att serveringsställen såsom restauranger, barer och caféer enligt lag får ansvar för att vidta åtgärder för att förhindra spridning av covid-19.

... läs mer »

Så kan resultat från antikroppstester användas

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin vägledning för antikroppspåvisning vid covid-19. Vägledningen tydliggör vad ett positivt antikroppstest bedöms innebära för individen, bland annat att personer över 70 år och personer som tillhör en riskgrupp kan umgås med familj och nära vänner i större utsträckning.

... läs mer »

Covid-19 inom olika yrkesgrupper

Förekomst av sjukdomsfall i covid-19 i Sverige skiljer sig åt mellan yrkesgrupper i befolkningen. Det visar en genomgång som Folkhälsomyndigheten har gjort.

... läs mer »

Stor majoritet har anpassat sitt beteende under pandemin

Undersökningar som Folkhälsomyndigheten gjort under våren visar att över 80 procent av befolkningen anpassat sitt vardagsliv under pandemin för att minska risken för smittspridning.

... läs mer »

Första resultaten om antikroppar efter genomgången covid-19 hos blodgivare

De första antikroppsanalyserna för påvisning av genomgången covid-19 hos blodgivare visar att andelen blodgivare med antikroppar förändrades från 1,6 procent till 5,0 procent under en period på sex veckor.

... läs mer »

Viktigt att förbereda för värmeböljor även i coronatider

I sommar är det viktigt att vidta åtgärder som minskar hälsoeffekter av både värmeböljor och den pågående smittspridningen av covid-19. Folkhälsomyndigheten har sammanställt några punkter att ta hänsyn till.

... läs mer »

Nya resultat om förekomst av covid-19 i Sverige

I slutet av maj hade cirka 0,3 procent av befolkningen i Sverige en aktiv pågående infektion med covid-19. Detta enligt resultat från en av Folkhälsomyndighetens senaste undersökningar. Motsvarande andel i Stockholm var samtidigt 0,7 procent.

... läs mer »

Födelseland och risken att drabbas av covid-19

Förekomst av sjukdomsfall och dödsfall i covid-19 i Sverige skiljer sig åt mellan grupper med olika födelseland i befolkningen. Det visar en genomgång som Folkhälsomyndigheten har gjort.

... läs mer »

Reviderat stöd för provtagning för covid-19 inom äldreomsorgen

Omfattande provtagning och smittspårning av covid-19 inom äldreomsorgen är önskvärd för att tidigt upptäcka och förebygga smittspridning. Folkhälsomyndigheten uppdaterar nu det dokument som tagits fram som ett stöd för verksamheterna till att gälla all kommunal vård och omsorg för äldre, och inte bara särskilda boenden.

... läs mer »

Myndigheter föreslår nationell lösning för digitalt vaccinationskort

Ett digitalt vaccinationskort kan bli ett sätt att enkelt hålla reda på vilka vaccin en person har tagit. E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten har nu förslag på hur Sveriges invånare kan få tillgång till det.

... läs mer »

12 substanser föreslås klassas som narkotika eller hälsofarliga varor

Folkhälsomyndigheten föreslår att regeringen ska klassificera 9 substanser som narkotika och 3 substanser som hälsofarliga varor.

... läs mer »

Studie visar tydligt samband mellan ålder och risken att dö i covid-19

Uppskattningsvis 0,6 procent av alla som smittades med covid-19 kring andra halvan av mars avled. Det visar en studie som Folkhälsomyndigheten har gjort i Stockholms län.

... läs mer »