text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

SMHI nyheter 

Forskning om vädrets ytterligheter viktigt för samhällets beredskap

När klimatet förändras och blir varmare ändras risken för många typer av extremt och besvärligt väder. SMHIs forskning ger ny kunskap som samhället kan använda för att förbereda sig för de nya förhållandena. Nya detaljerade klimatmodeller och mer kunskap om väderlägen med stor samhällspåverkan ger värdefulla beslutsunderlag.... läs mer »

Konsekvensbaserade varningar för högt vattenstånd vid kusten

Varningar för höga vattenstånd i havet övergår i april till att bli konsekvensbaserade. Dessutom blir det tydligare att högt vattenstånd påverkar kusten.... läs mer »

Nya data för klimatet i Arktis genom det europeiska Copernicusprogrammet

Arktis är det område på jorden där klimatet förändras snabbast, men också ett område där det är glest mellan väderobservationerna. Tack vare ett omfattande arbete med återanalys av data finns nu en ny öppet tillgänglig datamängd som kombinerar observationer med modellberäkningar för att beskriva hur klimatet har förändrats i Arktis från 1998 till 2019.... läs mer »

Februari 2021 - Bister kyla i Texas

Under februari 2021 tog kalluften större plats än vad vi vant oss vid på senare år. Den globala temperaturen blev den lägsta på över fem år. Över Ryssland och de centrala delarna av Nordamerika var det betydligt kallare än normalt. Inte minst Texas drabbades av svåra köldrelaterade problem. Men varmluften var inte helt bortträngd. I slutet av februari sattes flera nya nationella värmerekord för februari i Europa. Värmerekord rapporterades även från Centralasien och Kina.... läs mer »

Klimatanpassning i översiktsplan – exempel från Bodens kommun

Kommunerna har en central roll i arbetet med att anpassa samhället till klimatförändringarna. I Boden har kommunen integrerat klimatanpassning till att bli en naturlig del i översiktsplanen. Hur det har gått till beskrivs i ett nytt klimatanpassningsexempel i SMHIs samling.... läs mer »

Så kan SMHI hjälpa kommuner med naturvård

Det finns fortfarande tid för kommuner att ansöka om bidrag till Naturvårdsverkets Lokala naturvårdssatsningen, LONA.  Sista dagen för ansökan är den 12 april 2021 för projekt som startar under 2021. SMHI har lång erfarenhet av lokaliseringsutredningar för att hitta de bäst lämpade platserna för våtmarksanläggning inom ett avrinningsområde.... läs mer »

Ny svenskbyggd minisatellit banar väg för bättre väderprognoser

Den europeiska vädersatelliten, Arctic Weather Satellite, AWS, börjar nu byggas i Sverige. Syftet är att förbättra och öka satellitobservationerna över Arktis och höga breddgrader. Satelliten byggs på uppdrag av den europeiska rymdorganisationen ESA och är en prototyp med planerad uppskjutning 2024. SMHI har varit tidigt med i processen som kravställare tillsammans med de övriga nordiska ländernas väderinstitut .... läs mer »

Mars 2021 - Mycket mild inledning och avslutning

Mars bjöd på milt väder i hela landet. Mot slutet av månaden slog ett par stationer i sydöstra Sverige sina värmerekord för mars. Det kom mindre nederbörd än normalt på många håll, men Norrlands fjälltrakter och främst östra delen av Götaland fick något mer. Lågtryck på Norska havet medförde utöver nederbörd tidvis mycket blåsigt väder i fjällen.... läs mer »

Vattnets värde i fokus – SMHI medarrangör för seminarium på Världsvattendagen

Hur värdesätter vi vattnet och hur ska vi prioritera när vattnet inte räcker till allt som vi är vana vid? Välkommen till ett webbsänt seminarium på temat ”Att värdesätta vatten” den 22 mars. SMHI, SIWI Swedish Water House, Svenskt vatten och Svenska kyrkan bjuder in till ett fullspäckat seminarium då några av Sveriges ledande experter tar sig an frågan ur olika perspektiv.... läs mer »

Kartläggning av näringsämnen till Storsjön ger grund för effektiv åtgärdsplan

Storsjön vid Sandviken i Gävleborgs län har sedan länge haft problem med övergödning. Med hjälp av SMHIs beräkningsmodeller har områden med hög näringsämnesbelastning identifierats och förslag på åtgärder tagits fram i syfte att förbättra den ekologiska statusen.... läs mer »

Erosion i fokus i gemensam konstutställning om klimatförändringen

Fotoutställningen om erosion och stigande havsnivåer har vandrat vidare längs Skånes kust och befinner sig nu i Höganäs, där den kan beskådas i hamnen fram till den 21 maj. Nu på lördag blir det dessutom en digital paneldebatt i ämnet.... läs mer »

Hur ska energisystemet anpassas till klimatförändringarna?

Klimatförändringarna är redan här och påverkar energisektorn. Sverige står inför mycket stora investeringar för att ställa om energisystemet.  
– Morgondagens energisystem måste även fungera i ett förändrat klimat och det är därför viktigt att dessa frågor behandlas tillsammans. Det görs inte i tillräcklig utsträckning idag, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI med anledning av forskningsprojektet ”Klimatförändringars konsekvenser för energisystemet” som presenterades vid ett webbinarium den 24 mars 2021.... läs mer »

Fortsatt minskning av näringstillförseln till Östersjön kan minska ”döda” områden

En grupp forskare visar att en minskning av näringstillförseln till Östersjön fram till år 2100 kan minska storleken på de områden på havsbotten som idag kan uppfattas som ”döda”, trots den pågående klimatförändringen. I vissa områden av Östersjön kan förändringarna synas tidigare än i andra och forskarna rekommenderar intensifierade observationer i dessa områden.... läs mer »

Förnyade vädervarningar planeras införas den 27 april istället för den 14 april

Den 27 april är nytt planerat datum för övergång till det förnyade vädervarningssystemet. Tekniska lösningar i SMHIs infrastruktur behöver finjusteras och sluttestas. Därför krävs lite mer tid innan övergången kan ske, för att göra den så smidig och säker som möjligt för alla inblandade.... läs mer »

Bakom kulisserna i prognoscentralen: Koll på varningsläget dygnet runt

Det är alltid någon av SMHIs meteorologer som är i tjänst. Alla dagar, hela dygnet, året runt. Men vad gör de egentligen? Följ med och träffa en av dem: Caroline Vahlberg.... läs mer »

Den extrema syrebristen i Östersjön fortsätter

Den extrema syrebristen som observerats i Östersjön sedan 1999 fortsätter – det visar SMHIs sammanställning av mätningarna för 2020. ”Det är bekymmersamt på många sätt. Inga högre former av växter och djur kan överleva i syrefritt vatten och vi ser inga tecken på att de stora ­ områdena som är påverkade minskar”, säger Martin Hansson, oceanograf vid SMHI.... läs mer »

Ansök om stöd för säkrad dricksvattentillgång

På länsstyrelsernas hemsidor finns just nu möjlighet att ansöka om Stöd för säkrad dricksvattentillgång. Kommuner och kommunala bolag kan ansöka om bidrag för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten.... läs mer »