text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

SMHI Forskningsnyheter 

Digital internationell seminarieserie om framtida klimat

Inom ramen för det europeiska Copernicus-samarbetet kommer omkring 800 personer under kommande veckor att delta i en serie med fyra webbinarier om klimatberäkningar. Särskilt fokus läggs på högupplösta regionala beräkningar, som är viktiga för att kunna bedöma klimatförändringen och dess effekter, och avgörande för att kunna arbeta regionalt och lokalt med klimatanpassning.... läs mer »

Fortsatt minskning av näringstillförseln till Östersjön kan minska ”döda” områden

En grupp forskare visar att en minskning av näringstillförseln till Östersjön fram till år 2100 kan minska storleken på de områden på havsbotten som idag kan uppfattas som ”döda”, trots den pågående klimatförändringen. I vissa områden av Östersjön kan förändringarna synas tidigare än i andra och forskarna rekommenderar intensifierade observationer i dessa områden.... läs mer »

Forskning om vädrets ytterligheter viktigt för samhällets beredskap

När klimatet förändras och blir varmare ändras risken för många typer av extremt och besvärligt väder. SMHIs forskning ger ny kunskap som samhället kan använda för att förbereda sig för de nya förhållandena. Nya detaljerade klimatmodeller och mer kunskap om väderlägen med stor samhällspåverkan ger värdefulla beslutsunderlag.... läs mer »

Nya data för klimatet i Arktis genom det europeiska Copernicusprogrammet

Arktis är det område på jorden där klimatet förändras snabbast, men också ett område där det är glest mellan väderobservationerna. Tack vare ett omfattande arbete med återanalys av data finns nu en ny öppet tillgänglig datamängd som kombinerar observationer med modellberäkningar för att beskriva hur klimatet har förändrats i Arktis från 1998 till 2019.... läs mer »

En hållbar framtid – Rymdteknik för klimatet

För att kunna förstå såväl dåtid som nutid och framtid behövs en grund i form av fakta och information. Sedan den första vädersatelliten sändes upp 1960 har möjligheterna att använda satelliter och satellitdata ständigt utvecklats.... läs mer »

Ny svenskbyggd minisatellit banar väg för bättre väderprognoser

Den europeiska vädersatelliten, Arctic Weather Satellite, AWS, börjar nu byggas i Sverige. Syftet är att förbättra och öka satellitobservationerna över Arktis och höga breddgrader. Satelliten byggs på uppdrag av den europeiska rymdorganisationen ESA och är en prototyp med planerad uppskjutning 2024. SMHI har varit tidigt med i processen som kravställare tillsammans med de övriga nordiska ländernas väderinstitut .... läs mer »

Forskare sätter fokus på havets tysta förändring

Under havsytan pågår en tyst förändring som kan bjuda på obehagliga överraskningar när okända trösklar, så kallade tipping points, passeras. I en ny vetenskaplig artikel belyser en internationell forskargrupp havets tysta förändring och vad samhället behöver göra för att ändra utvecklingen innan det är försent och har lett till effekter som inte går att återställa.... läs mer »

Isbeläggning bromsar vindkraft

Isbeläggningar på vindkraftverk leder till minskad produktion. Samtidigt måste ett fungerande elsystem hela tiden ha en balans mellan produktion och förbrukning av el. Därför är prognoser för dessa produktionsförluster mycket viktiga, inte bara för själva elsystemet utan även för elhandeln. Jennie Molinders doktorsavhandling adresserar osäkerheter inom detta område med hjälp av probabilistiska maskininlärningsmetoder.... läs mer »

Hur ska energisystemet anpassas till klimatförändringarna?

Klimatförändringarna är redan här och påverkar energisektorn. Sverige står inför mycket stora investeringar för att ställa om energisystemet.  
– Morgondagens energisystem måste även fungera i ett förändrat klimat och det är därför viktigt att dessa frågor behandlas tillsammans. Det görs inte i tillräcklig utsträckning idag, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI med anledning av forskningsprojektet ”Klimatförändringars konsekvenser för energisystemet” som presenterades vid ett webbinarium den 24 mars 2021.... läs mer »

Mer algblomning och nya arter av växtplankton i svenska hav

Den pågående klimatförändringen påverkar det marina ekosystemet. Forskare från SMHI kan visa att det idag är mer blomningar av vissa typer av alger än för 40 år sedan och att nya arter av växtplankton har etablerat sig. Det ger konsekvenser för både havsmiljö, turism och livsmedelsproduktion.... läs mer »