text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

SMHI Forskningsnyheter 

Copernicus klimattjänst om klimatet i Europa 2020

Copernicus klimattjänst sammanfattar läget för klimatet i Europa 2020 i den nya rapporten European State of the Climate 2020. Där står att läsa om 2020 som var det varmaste året i Europa med flera tillfällen med stora nederbördsmängder och däremellan torrare perioder.... läs mer »

SMHI-forskare på lista över världens mest inflytelserika klimatforskare

Den internationella nyhetsbyrån Reuters presenterar världens 1000 främsta klimatforskare utifrån hur inflytelserika de är. På listan återfinns två SMHI-forskare.... läs mer »

Slutfanfar för projekt som utvecklat varningssystem för översvämningar i Västafrika

I det gemensamma forsknings- och utvecklingsprojektet FANFAR har SMHI och partner i 17 västafrikanska och tre europeiska länder skapat ett varningssystem som ger samhällena i Västafrika bättre möjlighet att agera och minska deras sårbarhet mot översvämningar. Systemet används nu och den hydrologiska myndigheten i Nigeria kan konstatera att det räddat både liv och egendom.... läs mer »

Dataspel och klimatquiz med SMHI populärt på Bolincentrets klimatfestival

I veckan pågår den årliga klimatfestivalen, som arrangeras av Bolincentret vid Stockholms universitet. På festivalen deltar elever från år 4 upp till gymnasiet för att lära sig mer om klimat och klimatanpassning. SMHI har bidragit till festivalen genom att bjuda in till både klimatquiz och workshops.... läs mer »

Forskare visar snabbare minskning av Arktis havsis i framtiden med ny metod

Arktis minskande havsis kan smälta bort tidigare än vad forskning hittills visat. Redan så snart som omkring år 2035 kan Arktis vara helt isfritt på sommaren vid höga klimatpåverkande utsläpp, före 2050 vid låga klimatpåverkande utsläpp. Det har två av SMHIs forskare kommit fram till när de undersökt Arktis havsis utifrån de globala klimatmodeller som har varit bäst att återspegla den observerade utvecklingen av Arktis havsis och havsvärmetransport till Arktis sedan 1979.... läs mer »

2020 tufft klimat-år i världen

FN:s världsmeteorologiorganisation WMO har sammanställt den slutliga versionen av rapporten om klimatet i världen, State of the Global Climate 2020. De konstaterar att 2020 var ett av de tre varmaste åren som uppmätts, trots en avkylande La Niña. Nedstängningar till följd av coronapandemin bromsade inte klimatförändringen och dess effekter.... läs mer »

Utökat antal klimatsimuleringar ökar kunskap om Europas framtida klimat

En stor mängd nya regionala klimatsimuleringar för Europa finns nu tillgängliga via Copernicus klimattjänst C3S. Klimatsimuleringarna visar framtida klimatförändringar i ett regionalt perspektiv och bidrar till ökad kunskap om hur det förändrade klimatet kan komma att påverka samhälle och naturmiljö.... läs mer »

Idag firas Världshavsdagen – svensk havsforskning i fokus på webbinarium

FN har utnämnt åren 2021–2030 till årtiondet för havsforskning. Idag den 8 juni, på Världshavsdagen (World Ocean Day) arrangeras ett webbinarium kring det svenska årtiondet för havsforskning. Förutom SMHIs generaldirektör Håkan Wirtén medverkar även Kronprinsessan Victoria, miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund och forskningsminister Matilda Ernkrans – med flera.... läs mer »

Väsentligt varmare i Sverige – oavsett vädersituation

I en ny analys har forskare från SMHI undersökt om högre temperaturer och ändrad nederbörd i Sverige under de senaste 30 åren enbart beror på vilket väder det har varit under perioden. När de jämför vädret de två senaste trettioårsperioderna kan de se att det har blivit varmare i stort sett oavsett vilken vädersituation som dominerat.... läs mer »

WMO: ökad sannolikhet att den globala medeltemperaturen överstiger 1,5-gradersmålet inom fem år

FN:s världsmeteorologiorganisation WMO publicerar idag en uppdatering om det globala klimatet under de kommande fem åren. De konstaterar att det är ungefär 40 procents risk att åtminstone ett av de kommande fem åren kommer att ha en global temperaturökning på 1,5 grader jämfört med förindustriell tid. SMHI har bidragit med underlag från den globala klimatmodellen EC-Earth. ... läs mer »