text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Expressen - Debatt 

Även muslimska kvinnor kan välja hur de vill leva

Att tvinga en vuxen kvinna att ta av sig sin huvudduk är lika illa som att tvinga henne att bära en dylik. Kvinnor har rätt att välja hur de vill leva sina liv. Det gäller även de kvinnor som är sexarbetare eller muslimer, skriver Ann Heberlein.

... läs mer »

Iran bör genast släppa de gripna journalisterna

Den iranska regimen bör genast släppa de gripna journalisterna fria och låta dem utföra sina arbeten. Det iranska folket, liksom omvärlden, har rätt att få veta vad som händer i landet, skriver flera publicister i ett upprop.

... läs mer »

Hemmet får aldrig bli ett fängelse

När benen eller minnet inte längre fungerar i miljonprogrammets trevåningshus utan hiss, riskerar hemmet att bli ett fängelse. Våra nyvalda politiker måste prioritera de äldres behov framför mer röststarka grupper, skriver Jöran Rubensson. 

... läs mer »

Inga fler slöjor på statsbesök

Slöjan är ett uppenbart religiöst förtryck som symboliserar patriarkatets hat mot kvinnan. Den nya revolutionen i Iran lär bli en kvinnorevolution med männen bakom sig. Vi hoppas att rörelsen även når ut till det svenska politiska etablissemanget, skriver 27 opinionsbildare, forskare och företrädare för olika organisationer. 

... läs mer »

Kriminellas rätt att bo var de vill drabbar oskyldiga

Vi kan inte ha en situation där kriminellas rätt att bo var de vill sker på bekostnad av helt oskyldiga privatpersoners rätt till trygga hem. Fastighetsägare måste ges möjlighet att kräva utdrag ur belastningsregistret och av det skälet neka folk att flytta in, skriver Rebecca Weidmo Uvell. 

... läs mer »

Skattepengar läcker som ett såll till studieförbund

Riksrevisionens granskning visar att nästan hälften av studieförbundens evenemang som får bidrag saknar tillräckliga underlag. Det handlar inte om ”kaffepengar” som fuskats bort utan om ett storskaligt och systematiskt kriminellt bedrägeri i flera decennier, skriver Magnus Ranstorp, Peder Hyllengren och Aje Carlbom.

... läs mer »

Nu visar Putin ett tecken på svaghet

Putins beslut om partiell mobilisering bottnar i svaghet. Medan den ryska krigföringen befinner sig i kris försöker Putin visa på beslutsamhet, skriver Markus Balázs Göransson som forskar om rysk krigföring.

... läs mer »

Nej, ”vänsterliberaler” har inte lockat hit flyktingar

SD menar att ”vänsterliberaler” på något vis ska ha lockat resursstarka män till Sverige, som lämnat kvar kvinnor och barn. Vi tror att det är viktigt att försöka bevara vissa grundläggande krav på att fakta överensstämmer med verkligheten, skriver flera jurister som arbetat med asylrätt i en replik till SD. 

... läs mer »

Därför får vi aldrig släppa in partiet Nyans i värmen

Partiet Nyans är i sin essens ett hot mot den svenska demokratin och yttrandefriheten. Om vi ignorerar partiet kommer det att fortsätta växa, genom att sprida desinformation och så splittring i samhället. I stället bör vi isolera och stigmatisera partiet, skriver Omar Makram. 

... läs mer »

Därför bör inte Björn Söder (SD) bli talman

Det ryktas om att sverigedemokraten Björn Söder ska väljas till talman. Han har hyllat den auktoritära ledaren i Ungern, Viktor Orbán, och med Söder som talman kommer Sveriges internationella anseende att drabbas, skriver Olle Wästberg, före detta riksdagsledamot (L).

... läs mer »

Politiker, tänk på detta innan ni drar in biståndet

Till följd av klimatförändringar och pandemier har svälten ökat på flera platser i världen. Faktum är att det svenska biståndet just nu är viktigare än någonsin, skriver Jens Orback, ordförande Rädda barnen, och Cecilia Chatterjee-Martinsen, internationell chef Rädda Barnen. 

... läs mer »

De 21 forskarna lägger skulden på fel aktörer

I en debattartikel riktar ett antal forskare kritik mot att läkemedlet Paxlovid inte används brett i Sverige. De framhåller att det är olyckligt att de som har makten fortsätter att agera saktfärdigt. Socialstyrelsen vill i sammanhanget göra två tillrättalägganden, skriver Erik Magnusson, inköpschef på Socialstyrelsen, i en replik. 

... läs mer »

Stoppa Putin innan han står på Östersjöns strand

Hur obehagligt det än låter måste Ryssland knäckas militärt. Det finns risker, men det är ännu mer farligt att vänta. Vi känner väl till Putins intentioner, och vi måste stoppa honom innan han står på Östersjöns strand, skriver överste Ulf Henricsson. 

... läs mer »

Politiker, släpp moralismen och lyssna på Hans Rosling

De två svenskar som bidragit mest till samhällsdebatten under senare år är enligt mig Hans Rosling och Björn Natthiko Lindeblad. Dagens politiker gör dubbelfelet att kombinera en ”jag kan inte ha fel”-attityd med ett domedagsbudskap, och väljarna har tröttnat, skriver Mark Brolin. 

... läs mer »

Kristersson tar över en rättspolitisk ruin

Under Magdalena Anderssons åtta år i regeringen har brottsutvecklingen skenat. Man ska inte låta sig förledas av den avgående statsministerns ord om dukade bord. Situationen är oerhört allvarlig och en diger uppgift väntar en ny regering, skriver Krister Thelin. 

... läs mer »

Varför så tyst när kvinnor i Iran bränner sina slöjor?

22-åriga Mahsa Amini misshandlades till döds av moralpoliser för att hon inte ansågs bära slöja på rätt sätt. Nu protesterar kvinnor i Iran med livet som insats. Varför engagerar sig inte svenska riksdagspartier och kvinnoförbund? skriver Kurdo Baksi. 

... läs mer »

Journalister, vi forskare är inte politiska experter

Det verkar finnas en trend inom journalistkåren där man vänder sig till forskare för att få svar på hur politik ska utformas. Men forskaren är först och främst en kunskapsförmedlare inom sitt specialområde, inte en expert på politik, skriver Fanny Forsberg Lundell, professor i franska vid Stockholms universitet.

... läs mer »