text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Dagens Nyheter - Debatt 

”Så kan Arlanda bli en framtida mönsterflygplats”

Andreas Hatzigeorgiou, Stockholms handelskammare: För att möta framtidens efterfrågan på resor måste flyget bli hållbart.... läs mer »

”Nybyggda bostäder är dyra – möjligheterna finns i det befintliga beståndet”

SLUTREPLIK DN DEBATT 26/6 Martin Grander: Införandet av sociala bostäder skulle slutligen innebära att vi erkänner att inte bara den…... läs mer »

”Brådskar med åtgärder mot dem som hotar”

Olle Wästberg: Mona Sahlin berättade i sitt sommarprogram om hot hon utsattes för som politiker. Efter programmet fördömdes hon i sociala medier, inte hoten.... läs mer »

”Varför motarbetar SKR en modernisering som räddar liv?”

Martin Ingvar: Danmark och Norge har både genomfört en strukturreform och hittills lyckats möta pandemin bättre än Sverige. ... läs mer »

”Ordningsvakterna i Stockholm har haft god effekt”

Li Jansson, Säkerhetsföretagen: Tryggare Sverige borde ha besökt ordningsvakterna i Stockholms stad innan de skrev sin rapport. ... läs mer »

”Kommunala ordningsvakter är inte ’signalpolitik’”

Erik Slottner, trygghetsborgarråd i Stockholms stad: När otryggheten breder ut sig och antalet poliser minskar kan vi inte stå passiva. ... läs mer »

”Pandemin kan leda till att cancerfall upptäcks för sent”

Cancerläkarna Roger Henriksson och Göran Edbom: Också avancerade åtgärder mot cancer är verkningslösa om de inte sätts in vid rätt tidpunkt.... läs mer »

”Stärk svensk humanitet: Låt ensamkommande stanna”

Hans Blix, Jan Eliasson och Alf Svensson: Inled en ny migrationspolitik med att rätta till den misslyckade hanteringen av dessa ungdomar.... läs mer »

”Kommunala ordningsvakter signalpolitik för miljoner”

Magnus Lindgren: Ofta saknas en ordentlig kartläggning av problemen vilket gör att ordningsvakternas syfte många gånger blir oklart.... läs mer »

”Frågan kvarstår: Varför låta kärnkraftsägare utreda elförsörjningen?”

Charlotte Unger Larson, Johanna Sandahl och Anna-Carin Windahl: Om Svenskt Näringslivs projekt ska få den tyngd det förtjänar måste det…... läs mer »

”Både katederundervisning och elevcentrering fungerar”

Skolforskningsinstitutet: Katederundervisning och elevcentrerad undervisning är inte två ytterligheter som lärare måste välja mellan.... läs mer »

”En generell bostadspolitik kräver ökat byggande”

Anders Nordstrand, Sveriges Allmännytta: Martin Grander missat det faktum att det också behöver byggas många nya bostäder.... läs mer »

”Det lokala självstyret är en förutsättning för att klara kriser”

Anders Knape, SKR: Det lokala självstyret är demokratins kärna, som ser till att makten inte är centraliserad och styrd långt från folket. ... läs mer »

”Integrationsskulden: Halv miljon utrikes födda riskerar fattigdom”

Nyamko Sabuni (L): Sju procent av Sveriges vuxna befolkning, över en halv miljon, utgörs av utrikes födda med risk för fattigdom.... läs mer »

”Bygg inte kraftsystemet på förutfattade meningar”

Energikonsulten Staffan Qvist: Ifrågasättandet av ledande internationella experter från tre svenska lobbyister är inte seriöst.... läs mer »

”Svenskar dåliga på att respektera människor över 70 år”

Sveriges kristna råd: Vår debattartikel har engagerat och provocerat. Vi tror att det beror på att den rör vid en öm punkt. ... läs mer »

”Dansk-tyska tågsatsningar gör Öresundsbron allt viktigare”

Öresundsexperten Anders Olshov: De satsningar som Danmark och Tyskland nu gör stärker argumenten för svenska höghastighetsjärnvägar.... läs mer »