text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Dagens Nyheter - Debatt 

DN Debatt. ”Järvaflickornas drömmar om framtiden ger hopp”

Mårten Westberg: I våras skrev mellanstadieelever i en friskola på Östermalm och i en skola i Järva uppsats på temat ”Mitt liv om 20 år”.... läs mer »

”Strukturerad samordning av cancervården ger bra resultat”

Hans Hägglund, SKR och Regionala cancercentrum: Vi fortsätter att bygga ut vården med ännu större fokus på förebyggande vård och tidig…... läs mer »

”Varför besvarar inte Nobelstiftelsen kritiken?”

Fredrik S Heffermehl: Nobelstiftelsen vägrar fortfarande att intressera sig för vad Nobel själv ville med fredspriset.... läs mer »

DN Debatt. ”Hög tid att uppvärdera de praktiska färdigheterna”

Nyamko Sabuni (L), Roger Haddad (L) och Arman Teimouri (L): Med flera reformer vill vi uppvärdera praktisk kunskap och yrkesfärdigheter.... läs mer »

DN Debatt. ”Dålig kunskap om äldres användning av mediciner”

Forskare, politiker och organisationsföreträdare: Vården ser effekterna av felaktig läkemedelsanvändning och de ser allvarliga biverkningar…... läs mer »

DN Debatt. ”Fel att erbjuda alla gravida igångsättning i vecka 41”

Eva Nordlund, Svenska barnmorskeförbundet, med flera: Nya riktlinjer riskerar öka medikaliseringen av friska gravida med normal graviditet.... läs mer »

DN Debatt. ”Många dör i cancer på grund av senfärdiga beslutsfattare”

Tre cancerexperter: Den i särklass billigaste insatsen för att rädda människor från att dö i cancer är prevention och screening.... läs mer »

”Minska överskuldsättningen med en bredare utredning”

Gabriella Göransson och Jukka Ruuska från affärs- och kreditinformationsföretaget UC: Låt inte en utredning om överskuldsättningen…... läs mer »

DN Debatt. ”Att tillåta diskriminerande vårdval går mot FN-principer”

Forskaren Ian Higham: DN:s avslöjande visar att svenska vårdföretag inte lever upp till sitt ansvar att respektera mänskliga rättigheterna.... läs mer »

”Sverige behöver ett nationellt vårdprogram för hypotyreos”

Specialistläkare och Sköldkörtelförbundet: Med tanke på det stora antalet drabbade är det mycket viktigt att rekommendationerna för…... läs mer »

DN Debatt. ”Grön skatteväxling ska göra jordbruket fossiloberoende”

Regeringsutredaren Helena Jonsson: Skatteåterbäring på diesel, som lantbruket har i dag, fasas ut.... läs mer »

”Strandskyddsutredningen har följt regeringens direktiv”

Utredaren Catharina Håkansson Boman: Debattörernas kritik är svepande och insinuerande och innehåller en rad sakfel gällande utredningens…... läs mer »

DN Debatt. ”Bromsa ökande skuldsättning med ett statligt skuldregister”

Företrädare för kreditmarknaden och spelbranschen: Nya finansmarknadsministern Åsa Lindhagen (MP) bör snarast tillsätta en utredning.... läs mer »

”Påståenden som inte håller vid en källkritisk granskning”

Vidar Helgesen, Nobelstiftelsen: Det är uppenbart att Fredrik S Heffermehl i sin tolkning av testamentet blandar samman Alfred Nobels vilja…... läs mer »

DN Debatt. ”Kompromiss C-MP om strandskyddet blir svår”

Tre forskare: En hastigt hopsnickrad kompromiss med strandskyddsutredningen som grund skulle försämra både skydd och tillgänglighet.... läs mer »

”EU säger av ideologiska skäl nej till forskning som skulle gagna ett hållbart lantbruk”

Forskarna Jens Sundström och Torbjörn Fagerström: Problemet är att EU i stor utsträckning villkorar de generella satsningarna inom…... läs mer »

DN Debatt. ”Full insyn måste råda i offentliga algoritmer”

Akademikerförbundet SSR: Vi säger i vårt remissvar nej till den statliga utredningen om hur automatiserat beslutsfattande ska se ut.... läs mer »