text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Dagens Nyheter - Debatt 

”Barnkonventionen får inte bli hinder för barns religion”

Sveriges kristna råd: Riksdag och regering måste tydliggöra vad barnkonventionen konkret innebär både för rätten till tro och för rätten att inte tro.... läs mer »

”Att värna välfärden är att värna Sveriges framtida välstånd”

REPLIK DN DEBATT 17/11. Man kan för all del ha en annan uppfattning om lämpliga målnivåer i det finanspolitiska…... läs mer »

”Låt Ivo betygsätta vårdgivare och publicera läkares resultat”

Sir Bruce Keogh och Gabriel Heller-Sahlgren: Sverige kan lära av den engelska vården i frågan om öppna kvalitetsjämförelser.... läs mer »

”Fel likställa ava med sms-anställningar”

Stefan Koskinen, Almega: Syftet med att införa ava var att rensa upp bland alla anställningsformer och göra det enklare att anställa.... läs mer »

”En underfinansierad välfärd hotar på sikt också demokratin”

REPLIK DN DEBATT 17/11. Fredrik NG Andersson och Lars Jonung vill att den svenska offentliga sektorn ska fortsätta att…... läs mer »

”Jonung och Andersson glömmer statens stora förmögenhet”

REPLIK DN DEBATT 17/11. Allt fler röster höjs för att avskaffa överskottsmålet för den offentliga sektorn.... läs mer »

”Inga trovärdiga rapporter om hälsoskadlighet”

REPLIK DN DEBATT 14/11. I dag finns oss veterligt inte en enda rapport som trovärdigt visar att den exponering av…... läs mer »

”KD:s nej till höghastighetståg var ett samhällsekonomiskt välgrundat beslut”

SLUTREPLIK DN DEBATT 7/11. Vi ifrågasätter inte att höghastighetsbanorna skulle generera stora nyttor.... läs mer »

”De mest osäkra formerna av visstidsjobb ökar kraftigt”

German Bender och Mats Wingborg: I dag har 440.000 någon form av behovsanställning, det är omkring 60 procent av alla med en tidsbegränsad anställning.... läs mer »

”Att överge överskottsmålet kan leda till populism”

Fredrik N G Andersson och Lars Jonung: Efter finanskrisen tvingades skuldtyngda länder till de hårda åtstramningar som bidragit till populistiska strömningar.... läs mer »

”Vi vill hitta åtgärderna som får integrationen att fungera”

Fyra entreprenörer: Åtta av tio svenskar dömer ut integrationspolitiken. De håller politikerna ansvariga men tilltror dem inte om att ha några lösningar.... läs mer »

”Remarkable that the prize committee can't see the ethical problems”

SLUTREPLIK DN DEBATT 10/11. Bo Rothstein: My article about the lack of attention to research ethics in the method that…... läs mer »

”Nu slutar vi mäta väljarnas partisympatier via telefon”

Demoskop-företrädare: Vi överger nu telefonintervjuer som metod i väljarbarometern, främst på grund av bortfall och vissa mätfel.... läs mer »

”Utmärkt att Margot Wallström ser bristerna i det regelverk hon medverkat till”

REPLIK DN DEBATT 14/11. Visst behövs en skärpning av EU:s kemikalielagstiftning.... läs mer »

”Fel information om EU-förslaget om minimilöner”

REPLIK DN DEBATT 12/11. En legitim oro över behovet av att skydda det svenska systemet med kollektivavtalsförhandlingar…... läs mer »

”Märkligt att priskommittén inte alls ser de etiska problemen”

SLUTREPLIK DN DEBATT 10/11. Min artikel om bristen på uppmärksamhet om forskningsetiken i den metod som i år belönats…... läs mer »

”Vårt blod innehåller flera hormonstörande ämnen”

Jytte Guteland (S), Margot Wallström (S) och miljökemisten Åke Bergman: Vi kräver konkret handling från EU för att fasa ut alla hormonstörande ämnen.... läs mer »