Kräklingbo utflyktsguide


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Kräklingbo

Alla vägbeskrivning till alla utflyktsmål utgår från kyrkan.

Från hamnen / flygplatsen

Företag

Företag i Kräklingbo

Sockenlänkar

Gotlands största portal
Fornfynd Kräklingbo
Kräklingbo Prästgård
Kyrkans kontaktuppgifter

Aktiviteter

Aktiviteter karta
Aktiviteter databas
Dagens evenemang

Bra att veta

Apotek
Bankomat
Bibliotek
Gymnastikhallar
Köpcentra
Lasarett
Polis
Rastplatser
Samhälle
Skola
Systembolag
Vårdcentraler

Nyheter

Radio Gotland
Aftonbladet
Dagens Nyheter
Expressen
Svenska Dagbladet


Fler guider

Alla andra socknar
Företagsguider
Gamla systemet


1200-tals dopfunten i Buttle kyrka har på nedre delen ett par skulpterade ansikten från övergångstiden mellan romansk och gotisk konst. Riktigt vad det är för figurer det där är inte gott att veta. Är de ordinära riddare eller något helt annat? Det kan vara kejsaren Otto den store du ser på bilden, den förste tysk-romerska kejsaren som dog anno 973 efter Kristi födelse och vars grav återfinns i Magdeburg.

Det skall måhända sägas att avbildningar av hjälmar med det där krysset ovanpå, förstärkningen, inte är särskilt vanliga, se Soldaterna från 1300-talet i Källunge, men här har alltså Buttleboarna en äldre framställning. Fast när jag kikar närmare så ser jag att det nog inte är någon hjälm kejsaren har på sig.

Den störste undersökaren av Gotlands kyrkor, Johnny Roosval, undersökte också Magdeburgs domkyrka ingående och fann att skulpturer som återfinns därstädes är väldigt lika de som plötsligt tycks dyka upp på Gotland. Någon slags skulpturverkstad som exporterade dopfuntar med människoansikten fanns alltså på Gotland, som bl a sålt funtar till Tossene i Bohuslän, Frösthult, Morkarla och Tegelmora i Uppland, Altenkirchen på Rügen.

Oscar Reutersvärd skriver i Fornvännen 1972 en artikel om "Den magdeburgska porträtthuggaren". Knorren på artikeln är en fråga, nämligen: kan det ha varit så att stenhuggaren i Magdeburg pga av oroligheter flyttade till Gotland? Det skall tilläggas att det finns ansiktsskulpturer i Magdeburg som inte är färdiga, varför det tros att arbetet därstädes avbröts hastigt.

Och man blir åtminstone lite benägen att ge honom rätt då man jämför en skulptur som enligt gammalt och folkligt anses föreställa kejsar Otto med ansiktet på dopfunten i Buttle, vilket alltså Reutersvärd gör i Fornvännen (pdf, se sid 117).


Vem det är som tittar åt andra hållet, är det heller ingen som vet. Kanske en tilltagsen Buttlebo med ringbrynja, alldeles en sådan man hittade i Tofta, numera utställd i kyrkan (se en bit ner på sidan).

Det är inte gott att veta vilka figurer det är. Visst kan det vara kejsaren, men varför Buttleboar skulle vilja ha honom på sin dopfunt är obegripligt. Det kan också vara någon helt annan, kanske någon lokal kejsare i Buttle.

Överskurs

Reutersvärd antar en Calcarius Tertius för att ha något namn på den, enligt hans fråga/förslag, från Magdeburg överflyttade mästaren; Roosval räknar som bekant bara tvenne - se artikeln i Fornvännen 1972.

/text och foto Bernt Enderborg

Utflykt

Badplatser
Fiskelägen
Fornborgar
Gravfält
Hamnar
Insjöar
Kyrkor
Kämpgravar
Medeltida hus
Museer
Naturres.
Platser
Raukfält
Stenrösen
Skeppssättn.
Ängar
Öar

Ställen

Kräklingbo
Fårö
Visby

Annat

Artiklar
Artister
Bildstenar
Fauna
Flora
Geologi
Historia
Maträtter
Mytologi
Målningar
Runor
Sagor
Skulptur
Slipskåror
Årtalshistoria


Sök med ett ord

Visby placera märke

Väg högerklick
Sök gata i Visby


Gotlandsguiden

Behöver du en guide till bussen eller gruppen?

- Kontakta Annika Lindh.

Gotland på mobilen

Nu kan du nå alla utflyktsmål också på en sida som anpassats till mobilsurf, se

www.guteinfo.com/mobil/

Vi utvecklar och förbättrar denna sida oavbrutet.
81 683 594 sen 9/2-2010 | Copyright © 2018 Buffert 4, tel 0498-27 88 50