www.guteinfo.com
Bara ödekyrka
Kyrka, Hörsne socken


Bara ödekyrka var öde redan under 1500-talet; den uppfördes sannolikt under 1200-talet. Det är en lugn och skön plats för en utflykt, och kanske kan offerberget på andra sidan vägen också vara en attraktion.
Av inventarierna ligger endast rester av dopfunten kvar i långhuset.

Ruinen konserverades 1923 på bekostnad av Harald Laurin som en gärd av tacksamhet mot fäderneön.

Kyrkogården utnyttjas ännu.

foto av Bara ödekyrka
foto av Bara ödekyrka

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
Dalhemsvägen strax efter rondellen i Visby på väg 147, vänster vid Dalhem kyrka.
Copyright © 2019 Buffert 4 - www.guteinfo.com