Välkommen till Gotland!
klicka på bilderna
Klicka för nästa sida Klicka för nästa sida Klicka för nästa sida Klicka för nästa sida Klicka för nästa sida Klicka för nästa sida Klicka för nästa sida Klicka för nästa sida

Stenkyrka kyrka
Nuvarande kyrka är byggd på 1200-talet, tornet med gallerier är ett av Gotlands mäktigaste, men enligt Gutasagan är det den äldsta kyrkan i nordertredingen, se också Kyrkornas ålder, dvs första kyrkan stod på plats 1032.

Stenkyrka kyrka, målningar

Omfattande kalkmålningar från 1200- och 1300-talen, t ex Riddaren i Stenkyrka. På bilden ovan ser du bl a en själavägning, se Själavägningen för information om sådana, bland de äldsta i världen är gotländska och den i Vamlingbo är också medeltidens största bildframställning

Stenkyrka kyrka, dopfunt från 1100-talet

Dopfunten är från 1100-talet, se t ex Jesu frestelse, Stefanos martyrium och Korsfästelsen.

Stenkyrka kyrka, krucifix 1300-tal

Krucifixet är från 1300-talet, mer uppgifter och dramatik här.

Stenkyrka kyrka, altaruppsats 1600-tal

Altaruppsatsen är från 1688. Dess centrala scen är den sista måltiden, nattvardens instiftande, och den har ett krucifix längst upp.

Stenkyrka kyrka, predikstol 1600-tal

Predikstolen är som så många andra från det vanvettiga 1600-talet.

Stenkyrka kyrka, korbänk från 1300-talet

Korbänken från 1700-talet har målningar på visa jungfrur, se också Burs kyrka, där det finns såväl utomordentliga målningar av de visa jungfrurna som skulpturer av dem.

Vidare finns här Gotlands äldsta daterade gravsten, vid koret, lagd över Licnatus från Stenstugu år 1200.

- I mitt tycke är dopfunten den verkliga klenoden.

Vägbeskrivning från Visby
Väg 149 till Stenkyrka.

/text och foto Bernt Enderborg
Hem
Kontakt
På gång/musik
Sevärt m.m.
Fotoalbum
Vägbeskrivning
Länkar
Boka on-line
  Copyright © 2024 Ihrebaden.