Fastighetsinventeringen

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö  

Biskopsgård
Ursprunglig funktion: Biskopsgård
Senare funktion: Biskopsgård

Byggstart: 1939
Färdig: 1940

Arkitekt: Albin Hamrin
Byggmästare: Uppgift saknas
Byggherre: Visby stift

Stilepok exteriört: Traditionell gotländsk
Antal våningar: 2 med delvis inredd vind
Plantyp: Fri planlösning

Grund, sockel: Betong med kalkstenssockel
Källare: Under hela huset
Stomme: Betong
Fasadmaterial: Kalkputs, ljusgul
Takform: Sadeltak utan gavelutsprång, vindskivor i svartmålad plåt
Taktäckmaterial: Lertegel, enkupigt
Ev. takplåttyp:
Takutbyggnader: Tre takkupor mot söder och norr
Skorstenar: Två putsade

Fönster: Bottenvåning: nästan kvadratiska, stående, utåtgående, kopplade tvåluftsfönster med åtta rutor i vardera bågen, mittpost. Övervåning: höga rektangulära dito med tio rutor i vardera bågen. Vindsvåning: kvadratiska dito med sex rutor i vardera bågen i mindre format. I gavelrösten ett litet stående fönster med stickbåge. Källarvåning: liggande tvårutiga. Snickerierna bemålade i ljust grågrönt.
Fönsteromfattning: Saknas
Dörrar: Huvudentré: dubbeldörr i brunbetsad trä, profilerad med rombiska mönster, aluminiumplåt i nederkanten. Mot öst tvådelad, glasad med tio rutor i vardera dörrhalvan, försedd med jalusidörrar; mot väst lamelldörr. Snickerierna med ljust grågrön bemålning.
Dörromfattning: Huvudentré: huggen kalksten
Övriga fasaddetaljer: Inskriptionstavla ovanför huvudentrén. Balkonger med räcke i svartmålat smidesjärn, på andra våningen mot söder och på vindsvåningen mot öst. På långsidorna vitputsad, slät, profilerad gesims.

Uppvärmning: Vattenburen centralvärme med olja, öppen spis

Interiör
Inredningen är utförd i äldre stil men med moderna ytskikt. En invändig modernisering med något ändrad planlösning genomfördes 1980 enligt arkitekt Birger Anderssons förslag.

Byggnadsbeskrivning
Den idag befintliga Biskopsgården uppfördes 1939-1940 i nordsydlig riktning med huvudfasad åt öster, indragen från gatuliv. Dessförinnan låg huvudbyggnaden, belägen i östvästlig riktning mot tomtens östra gräns med två vinkelställda flyglar, varav den ena i liv med Biskopsgatan. Den utformningen fick byggnaden efter en ombyggnad på 1700-talet. Här ingick medeltida partier, bland annat den byggnad som idag kallas "Biskopens krypta", Priorn 2:3. Huset totalförstördes vid en eldsvåda 1938. Därefter uppfördes den nuvarande huvudbyggnaden belägen i östvästlig riktning med huvudfasad mot Biskopsgatan. Det nya husets karaktär ändrades något, dock inte i nämnvärd utsträckning vad gäller volym och utformning. Det kan karakteriseras som ett traditionellt gotlandshus med slätputsade fasader och taket i liv med gavlarna, här dock i ovanligt stort format avsett som representativ Biskopens bostad. Utformningen påminner starkt om 1700-talets gotländska prästgårdar, men taklutningen är lägre. Det ståtliga, stilrena huset utgör ett dominerande inslag i kvarterets norra del med stor betydelse för bebyggelsen i domkyrkans närmiljö. Därigenom samt med anledning av sin officiella och historiska karaktär betingar Biskopsgården ett anmärkningsvärt högt kulturhistoriskt värde.

 
Copyright © 2019 Länsmuseet på Gotland. 
Systemet kommer från guteinfo.com