Fastighetsinventeringen

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö  
 
Välkommen!


Denna databas innehåller byggnadsinventeringar gjorda på Gotland mellan 1996-98. Den mest omfattande av dessa är innerstadsinventeringen, dvs en inventering av samtliga fastigheter i Visby innerstad. De andra inventeringarna som i dag finns tillgängliga är inventeringar av alla prästgårdar på Gotland, samtliga fastigheter inom villaområdet S:t Göran samt utvalda flerfamiljshus i Visby ytterstad.

Inventeringarna har utförts av Länsstyrelsen, Länsmuseet på Gotland i samarbete med stadsarkitektkontoret i Gotlands kommun.

Du kan välja att söka direkt på fastighet eller adress, instruktioner till sökning. Det finns också möjlighet att göra avancerade sökningar. Dessa är dock för tillfället under uppbyggnad.

Då det gäller inventeringen av Visby innerstad pågår ett redigeringsarbete, vilket innebär att hela inventeringen ej är tillgänglig. För tillfället är stadskärnan utlagd och under hösten kommer norra delen av Klinten att läggas ut. Fotografier kommer kontinuerligt att kopplas till fastigheterna. Vid en totalinventering som denna har det inte varit möjligt att gå igenom allt källmaterial. En del fakta saknas eller är kanske inte helt korrekt. Därför emottages tacksamt era kommentarer och kompletteringar. Hör i så fall av er till Länsmuseet på Gotland.
 
Copyright © 2019 Länsmuseet på Gotland. 
Systemet kommer från guteinfo.com