Vad är magiskt med Gotland - vi frågar


Magiska Gotland

Gotland, Vad är magiskt med Gotland - vi frågar - foto: Bernt Enderborg

Ett av varumärket Gotlands kärnvärden har bestämts till "magisk" och härav har ett varumärkeslöfte framsnickrats: "Gotland den magiska ön".

Om vi tänker oss, bara för resonemangets skull, att ett av kärnvärdena i stället hade varit "badstället" och därmed varumärkeslöftet t ex: "Gotland den badvänliga ön", "Gotland är ditt badställe", eller nåt åt det hållet. Då hade det varit ganska lätt att förstå hur detta kärnvärde "badstället" skulle användas i marknadsföringen:

- Vi talar om att Gotland är ett bra ställe att bada på!

Då är det bara att sätta igång arbetet. Eftersom folk nuförtin skaffar lejonparten av sin information från Internet så gör vi alltså en hemsida, exempellöst snygg, där vi talar om att "Gotland är ditt badställe".

Tänk dig nu att vi låter den bästa webbdesigner vi känner göra en sån hemsida. Och det är precis vad som händer. Vi får en hemsida som bara är så snygg, och allting annat en hemsida anses bör vara, och på vilken det står att "Gotland är ditt badställe" designat på det mest utsökta sätt vi kan tänka oss. Ut med den på nätet och så annonserar vi i alla upptänkliga tidningar vi kan, vi sökordsoptimerar sidan, vi skapar en blogg om sidan och vi gör allt annat vi kan hitta på för att marknadsföra denna, som att ge Google och en hoper andra sökmotorer betalt för att hemsidan skall bli visad när folk söker på nåt som har med bad, stränder osv på Gotland att skaffa.

Allt är frid och fröjd. Samtliga webbdesigners i världen beundrar vår sida. Men en vacker dag får vi en fråga från hemsidan av en ohängd slyngel, som inte har en aning om vad varumärken, kärnvärden och varumärkeslöftet är för nåt. Slyngeln frågar helt sonika: "Vilket j-a badställe?"

Vi skriver ett långt och trevligt svar där vi säger att Gotland består av mycket kust och att det finns massvis av badställen. Eftersom vi har varit förutseende har vi anställt världens bästa skribent för att svara på såna här frågor, varför slyngeln får ett brev som skulle ha kunnat övertyga till och med en stubbe om att Gotland är just hans badställe, och där vi nämner stränder som Sudersand, Tofta, Åminne, Ljugarn osv samt vilka som brukar bada på dessa ställen.

Då svarar slyngeln: "Jaha, ber om ursäkt då. Låter som man skall bada på Gotland. Finns det några bilder på stränderna?"

Det går upp för oss att slyngeln hade letat efter nåt. Hade hade letat efter badställen, kanske på Gotland till och med, och hittat vår outsägligt snygga hemsida där det står att Gotland är ett bra badställe, men att det var inte det han ville ha svar på utan han ville ha information om badställen.

Vi tillsätter en arbetsgrupp som efter ett tag säger att informationssamhället har med information att göra samt att vi skall lägga ut såväl bilder som texter och vägbeskrivningar, kanske en karta, på alla badställen som vi vill att folk skall få kunskap om.

- Aha! Sagt och gjort, och så lägger vi ut det på nätet.

Då får vi ytterligare ett brev från slyngeln som frågar om det finns någon restaurang i närheten av en viss strand han gillar. Och finns det nåt mera att göra, att se på, nära den där stranden? Kan man bo nånstans där? Det var förresten en trevlig sida ni hade om stranden.

Slyngelns frågor ovan är förstås tillrättalagda av undertecknad (och det är hela slyngeln också, det kanske är jag själv förresten, men frågorna har vi fått många gånger). Men håller du med om att det hela verkar rimligt? Att det till och med kan vara sannolikt att en slyngel (eller Vem von Helst) skulle fråga ungefär detta? Du kanske till och med tycker som jag att det rent av är logiskt.

Kärnvärdet magisk

Och först nu kommer vi tillbaka till vad denna sida handlar om, kärnvärdet "magisk". Jag hävdar nu att om kärnvärdet i stället hade varit "badstället" så är den information slyngeln efterfrågar viktigare än en snygg hemsida, och att man följaktligen bör lägga störst energi på information samt att slyngeln får den kringinformation han vill ha.

- Vad har det här med kärnvärdet "magisk" att göra.

- Jo, det som är magiskt på Gotland är stränderna eller stranden (tänk på vad som finns på sidan i förhållande till slyngelns frågor), eller raukarna eller rauken, eller historia eller trevliga artiklar, en utflyktsguide osv osv.

- Vad tycker du?

Kommentarer önskas

Vi önskar kommentarer till denna sida. Är det rätt eller fel det jag påstår? Vi vet att guteinfo.com inte är jordens snyggaste hemsida, och vi vet att information och design kan kombineras och vi vet att många tror att vi skulle få fler besökare om sidan var "snyggare" (vi jobbar sakteligen på detta). Vi vet också att kärnvärdet magisk handlar om fler saker, inte bara badställen.

Vi har fått ungefär tusen gånger fler kommentarer om att Guteinfo är en jättebra sida, enkel att navigera, snabb osv, än om att vi har för dålig layout. Har jag rätt om att information och olika söksystem är tusen gånger viktigare än layouten? Eller varför skall vi överhuvudtaget ödsla tid på layout när det inte ens en gång är viktigt och vi redan visar omkring 50- och 100.000 sidor om dagen (se statistik)? Det är en ganska tjock broschyr om du tänker på det, trots att den ingalunda är den snyggaste.

- För att slippa alltför många påståenden skall jag tillägga en sista sak: försök bevisa det du påstår (jag inser redan att du tror eller tycker det du hoppeligen kommer att påstå). Men låt inte "beviskravet" avskräcka dig. På mig bara! Klicka på "Kommentar" nedan.

Ps. Vi kommer inte att publicera din kommentar utan att fråga dig om lov först. Ds.
/text och foto Bernt Enderborg