Underbara Gotland - språket


Magiska Gotland

Gotland, Underbara Gotland - språket - foto: Bernt Enderborg

Gotlands nya varumärkeslöfte är som hoppeligen bekant: Gotland den magiska ön. Och det ställer ju till problem - vad menas egentligen?

Gotlands kultur

Ordet kultur kan som bekant användas om myckethanda. Ibland är det brädstaplar, emellanåt teater, nog religion och på Gotland esomoftast fornlämningar. Alla definitioner innebär dock begränsningar, varför man helt enkelt inte kan definiera kultur. Svårare än så är det inte (kanhända Wittgenstein själv skulle ha sagt).

Den senaste istiden för 15-10.000 år sen medför dock att kulturen på Gotland inte kan vara urgammal. Omöjligt.

Trots detta

Nu skall jag inte sladdra mer om vad kultur kan tänkas vara utan helt frankt påstå att trots ovanstående så är med nordiska mått ett och annat annorlunda på Gotland. Ta t ex redan ordet västerlänning, ty det finns inget som hindrar en gute från anta att detta är en båtplats i Vestagàn, se varför gute i stället för gotlänning. Kanhända beror sånt på att Gotland på sätt och vis ligger mellan öst och väst. Gång på gång konstaterar arkeologer att det förefaller som att saker och ting har kommit till ön varefter de omarbetas, förbättras, för att därefter exporteras ut i världen igen. Ytterligt sällan, eller aldrig, sägs att det som inkommit har gjort det västerifrån.

Gutarnas eget magiska språk

Och det är med språket som vi börjar denna artikelserie om Gotland den magiska ön. För språk är förstås också kultur, och vi gutar har ett eget, ty trots försvenskning som pågått sen 1600-talet och fortfarande pågår är gutamålet alltjämt starkt på sina håll.

BokDen där fulpropagandan med "flatt" språk är mestadels borta nuförtin, och man får hoppas att den har förpassats till historiens kökkenmödding. En sak som man kanske kunde skriva här är att det händer ibland att gutamålet blir utsett till Sveriges vackraste dialekt. Gutar är nog lite stolta vid sådana tillfällen, ty många av oss har fått lära oss att vi talar "flatt" synonymt fult. Och stolta skall vi vara, vårt språk är häftigt, och vi skall vara stolta då folk försöker härma oss på tv.

- Och så får vi försöka stå ut med att så fort vi öppnar munnen i närheten av fastlänningar så försöker någon härma oss. Det gör ingenting - det är bara bra!

illustration

Gutamål och gutniska

Men måhända får man skilja på gutamål och gutniska, där gutniska motsvarar ett äldre och mer genuint språk, varav somt ännu kan höras. Dagens gutamål, dvs så som Tommy Wahlgren talar, är nog en dialekt i stället. Fast inte heller det är säkert, ty de flesta är inte medvetna om hur mycket latin och grekiska de talar och hur få rent svenska ord det egentligen finns (det där gjorde som bekant Gunnar Sträng en poäng av när han ungefär sa "att det inte fanns någon mening med att använda svåra utländska ord, när det fanns ett adekvat inhemskt vokabulär att tillgå").

Ordet "netres" t ex, alla gutar vet vad det betyder - den natt som passerat, förliden natt helt enkelt. Ordet uttalas förresten lite olika: "netres", "nättras" och varianter däremellan. Kanhända kan man anta att Tommy Wahlgren säger "nättras" eller "nättres" medan någon som talar mera genuint säger "netres".

Ett eget språk - hela den germanska kulturen

illustrationReser vi längre tillbaka i historien är dock gutniska lika självständig som danska, norska och svenska, dvs ett eget språk. Men det är till och med häftigare än så:

Runexpert Sven B. F. Jansson säger i Boken om Gotland, Första delen, Esselte, Sthlm 1945, sid 142 om Kylverstenen bl a att: "Man frågar sig måhända nu, hur det skall förklaras, att förekomsten av den s.k. 24-typiga futharken har kunnat skänka Kylverstenen en sådan enastående berömmelse. Ett uttömmande svar på en sådan fråga skulle kräva ett stort utrymme. Det må här vara tillfyllest att hänvisa till att förekomsten av ett skriftsystem är ett av de avgörande tecknen på en högre kultur, och att denna gamla runrad kan uppfattas som det första uttrycket icke endast för Nordens utan för hela den germanska kulturens självständighet och kraft."

Kylverstenen
Alfabetet på Kylverstenen, foto Bernt Enderborg


- Visste du det? Hela den germanska kulturen. Första uttrycket.

Detta innebär förstås inte att somliga germaner inte behärskade såväl latin som grekisk skrift. Kanhända var det rent av många som kunde något av de stora kulturspråken, plitade samman poesi om en vacker flicka, naturens vänlighet, stjärneglans och annat sånt.

Men ett eget skriftspråk - det är en annan grej liksom.

- Hela den germanska kulturen - det kan väl vara nåt att grunna på om du tycker att gotländska är en vacker dialekt.
/text och foto Bernt Enderborg