Rute socken


Socken

Gotland, Rute socken - foto: Bernt Enderborg

- Rute kyrka. Byggd med början 1235-60m rester finnes från 1100-talet, se kyrkan.

- Rute Hembygdsmuseum, Ale Rute, Ewy Andersson. Kalkbrott i miniatyr, allmogelivet förr i tiden. Fossil, mineral, kristaller. Fiskeredskap och mycket annat. Bussar beställes Ewy 0498 - 22 31 84 eller Sture 22 32 38. Öppet dagligen mellan 10.00 - 17.00.

Furillen

- Furillen. Ö utanför Storön. Storslagen natur, fåglar, bad. Observera de militära områdena, se Industrin på Furillen och sök på Furillen.

Raukar i Rute
Foto Björn Pettersson

- Raukar i Lergravsviken. Mycket ståtlig raukport - länk, se också fiskeläget.

Fardume träsk

- Fardume träsk, Valleviken. Fågelsjö.

Fardume slott

- Fardume gård. Mynttornet, Sören Norrbys eller Fardume slott. Består av en byggnad kallad Munkhuset eller Norrbys källare och en större tornliknande byggnad kallad Mynttornet.

Badet i Valleviken

- Badplats, Valleviken. Brygga och sandstrand. Toalett.

Småbåtshamnen i Valleviken

- Småbåtshamn, Valleviken. Utmärkt bra hamn för tex småbåtar.

Folkets hus i Valleviken, Rute

- Folkets Hus, Valleviken. Arkitektoniskt sevärd byggnad. Byggdes 1921.

Röda raden i Rute

Röda Raden. Bostadshus, 5 st. Byggdes omkr. 1920 eller något tidigare. Arbetarbostäder, numera byggnadsminnesmärkta.

Valla änge

- Lövänge, Valla änge i Valleviken. Vackert änge i gammal hävd. Man skördade gräs och löv till kreaturen. Dans kring midsommarstången. I ängets skugga en avkoppling efter dagens arbete.
Foto Bernt Enderborg