text bild karta   info, a-ö

Fole

En text vi fått av Fole


Fole är med åtta grannsocknar den socken som gränsar till flest antal andra socknar på Gotland. Någon lär ha myntat uttrycket att 'Fole är Gotlands Gnosjö' och fortfarande pratas det om att det råder gnosjöanda i socknen. Det finns en hel del arbetstillfällen i Fole. Ryftes grönsaker har 30 anställda och vid kvarnen arbetar tio personer. I de sex socknar som ingår i Väskinde pastorat, fanns nio affärer fram till 1954 men den i Fole är den enda återstående. Andra affärsverksamheter i Fole är bilverkstad, åkeri, gårdsbutik och bokföringsbyrå. Här finns också elva gårdar, varav fyra är mjölkproducenter.

År 1869 startade de skotska bröderna Graham (mera kända som bröderna Grim) ångsåg och kvarn i Fole. De köpte Kisslings gård, avverkade skogen och sålde gården efter bara tre år. Ångsågen behöll de till 1878 varefter den övertogs av folebon Hoffstedt. Bröderna var de första att inför klingsågen till Gotland.

Det har funnits hantverkare av alla möjliga slag i Fole under 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Bland många andra återfanns garvare, hovslagare, vagnmakare och en hattmodist. En stor industri har Fole Mekaniska Verkstad varit, som mellan 1883 och 1894 låg vid Ringvide. Verkstaden är den enda på Gotland som tillverkat järnvägsvagnar, och här arbetade 18 anställda, som gjutare, järnarbetare, filare och smeder. Verkstadsarbetarna gjöt även gavlar till parksoffor, gravvårdarpumpar och tillverkade jordbruksmaskiner. Bönderna i socknen satte sig emot att järnvägen skulle gå förbi Fole och det var troligen en anledning till att verkstaden flyttade till Visby. Gården, där Fole Mekaniska Verkstad tidigare låg på, ägs idag av Max von Sydow.

I Fole finns två medeltida hus, som båda ägs av föreningen Gotlands Fornvänner. Vid Vatlings står ett intakt stenhus från 1200-talet, som använts som smedja och även varit loftbod med både finrum och magasin. Det andra välbevarade medeltida huset är beläget vid Sojdeby. Det byggdes i början av 1300-talet och beboddes ända in till början av 1900-talet. Det har funnits fyra båtsmanstorp i socknen. Käcks torp är nedrivet, men Knapps, Ekmans och Modigs torp står fortfarande kvar, sedan båtsmännens verksamhet slutade 1904.

Fole mäter som högst 65 m över havet vid Lilla Ryftes. Det höga markläget har gjort att det behövdes försvarsborgar i socknen och än syns spår av sådana vid Lilla Ryftes och vid Ringvide. Ryftes är också en av de få platser på Gotland där det stått en vårdkase som antändes när fienden var i antågande. På Ryftes backar finns stenrösen från både brons- och järnåldern. I socknen finns även flera skeppssättningar, varav den största vi Lillfole. Ett par större gravfält från järnåldern ligger vid gränserna mot Hejnum respektive Källunge och gravar finns det gott om i socknen. När vägen mellan Fole och Bro skulle beläggas, råkade vägarbetarna på ett antal gamla gravar liksom när den nuvarande skolan byggdes 1970.

Fole kyrka invigdes år 1280. Tornet var ursprungligen anslutet till en absidkyrka och tornet har spännande kapitälskulpturer i tornbågen. Johan Barsch har år 1654 målat altaruppsatsen och på korportalen står det inristat med runor 'Detta är kyrkoprästernas och sockenmännens vittnesbörd, att Hellvisborna äga genom köp väg genom Lillfole gård'. Antagligen hade det varit någon tvist om detta eftersom det till och med ristades in i kyrkan. Dopfunten och triumfkrucifixet är från 1200-talet. Kyrkan restaurerades och återinvigdes 1981. Körverksamheten i kyrkan är stor och Väskinde pastorat, där Fole ingår, har tre körer i olika åldersgrupper - Ministellorna, Stellakören och Locistellakören.

Hembygdsföreningen har hand om det gamla brygghuset invid prästgården. Brygghuset som räddats från förfall, har nu blivit ett mindre museummed en del gamla samlingar. Hembygdsföreningen i socknen brukar anordna aktiviteter vid brygghuset, bl.a nationaldagsfirandet och under medeltidsveckan bakas det även bröd i den gamla, men väl fungerande bakugnen. Kölnun används även ibland för mältning, dvs beredning av säden till malt. Föreningen har också renoverat ett gammalt sojde och i studiecirklar har foleborna fått lära sig baka bröd, sy medeltidskläder och forska i hembygden. Bygdegården, som totalrenoverades och nybyggdes 1982, har många aktiviteter, bl.a studiecirklar, familjefester, föreningsfester och danskvällar. Fole Missionshus byggdes 1914, renoverades 1983 och slutligen 1995-96. Här anordnas förutom gudstjänster även musiklekis, symöten, studiecirklar och scoutverksamhet. Skolan har sex klasser och är gemensam för Fole, Lokrume, Hejnum och Bäl. Högstadieeleverna går dock i Slite.

Mer om Fole

Information

Gårdar

Företag

Artiklar

Rastplatsen vid Krampbro

Fornborgar

Folegrana, fornborgen vid Fol

Historia

Dannebrogen och Strelow i Fol

Kyrka

Fole kyrka

Medeltida hus

Vatlings i Fole

Stenrösen

Ett stenröse i Fole
Ausarve
Bondarve
Hajdes
Hellvis La.
Hellvis St.
Kisslings
Lillfole
Nygårds
Prästgården
Ringvida
Ryftes La.
Ryftes St.
Sojdeby La.
Sojdeby St.
Sojdungs
Stentollby
Tollby St.
Vatlings
Änge
Östryftes La.
Östryftes St.
Konsult ekonomi
Gardelius Ekonomi & Invest AB

Konsult näringsliv
Gardelius Ekonomi & Invest AB

Redovisningskonsult
Gardelius Ekonomi & Invest AB

Är ditt företag inte med?
Epost eller tel 0498-513 56.

Länkar

Fole kyrka på dansk
Fole Prästgård 1:1

Fole Prästgård 1:8
Fole socken
Fornfynd Fole

Kyrkans kontaktuppgifter

Byggnadsminnen

fole prästgården 1:1
fole stora sojdeby 2:2
fole vatlings 1:5 »

Foto Bernt Enderborg

Karta fole

<span translate='no'>fole</span> socken

Väbeskrivning från Visby

Väg 147 mot Slite. Efter ca 15 km följ skyltar mot Fole.


Länk till denna sida: http://www.guteinfo.com?id=496

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Kräklingbo
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
8 bäddar - Bastun
10 bäddar - Skolan
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan

Kommentarer till denna sida

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.