Layoutelement

text bild karta   info, a-ö

Stenrösen


Angantyrs rojr »»»GrötlingboHitta
Bjärs hög »»»NorrlandaHitta
Bro stainkalm »»»BroHitta
 
Bronsåldersröse vid Hau »»»FleringeHitta
Båticke i Anga »»»AngaHitta
Digerrojr »»»GardaHitta
 
Dikkarehagens röse »»»AlskogHitta
Ett stenröse i Fole »»»FoleHitta
Hägroir, Högrör stenröse i Sanda »»»SandaHitta
 
Härdarve »»»EkeHitta
Kauparve röse »»»LärbroHitta
Lejstu rojr »»»RoneHitta
 
Lukse stenröse, Luksrojr »»»BursHitta
Majsterrojr »»»GothemHitta
Rannarve »»»KlinteHitta
 
Snoder »»»SprogeHitta
Stenröse i Västerbykvia, Djaurgatu »»»SandaHitta
Stenröse vid vägen till Dans »»»HejdeHitta
 
Uggarde rojr »»»RoneHitta
Ullviar »»»EskelhemHitta
Änggårde röse »»»RoneHitta
 
- Är det svårt att bestämma sig? Klicka på illustrationen ovan till vänster.