text bild karta   info, a-ö

Evenemang på Gotland

 

Hässleänget i Fleringe, Gotlands Botaniska Förening


- Flora, söndag 1/7-2018, kl. 10-13

Exkursion med Gotlands Botaniska Förening.

Vi besöker ett vackert, lite annorlunda änge, med både torra och fuktiga delar. Genom änget rinner en bäck vidare mot Bäste träsk.

I änget finns bl.a. ängstoppklocka, tidig ängsgentiana, brunstarr och även flera sällsynta lavar. Samling: Fleringe kyrka kl. 10.

Ledare: Jörgen Petersson och Dennis Nyström. Det kostar inget att gå med.

Välkommen!

----

Gotlands Botaniska Förening anordnar studiecirklar, exkursioner samt har träffar varannan måndag där medlemmar kan komma med botaniska frågor och för att få hjälp med artbestämning.

Vi håller studiecirklar i botanik och floristik och lärandet sker både inomhus och ute i fält. Mer information om våra studiecirklar och hur man anmäler sig kommer snart!

Föreningen anordnar flera exkursioner per år, varav de flesta är gratis för våra medlemmar. Årligen återkommande exkursioner är bland annat "De Vilda Blommornas Dag" som hålls under juni månad och där vi besöker spännande miljöer med vilda växter.
Den väldigt populära "Lilla orkidéresan" genomförs vanligtvis under juni-juli med några års mellanrum och då besöker vi olika lokaler för att se på flera olika arter av orkidéer som Gotland har så gott om.

Vid exkursioner träffas deltagare vid en bestämt plats och sedan rör vi oss tillsammans till förutbestämda lokaler för att med hjälp av exkursionsledaren se på vackra växter och fantastiska miljöer.
Mer info: länk

- Sök mer inom Flora, mer info om Fleringe
Från Guteinfos arkiv

Fleringe kyrka

Kyrka, Fleringe

Dopfunten kommer från Visborgs slottskyrka i denna 1200-talskyrka, Sören Norbys barn döptes förmodligen i denna
Kor och långhus 1230-40, torn 1260. Kyrkan eldhärjades svårt 1676.

Målningar i Fleringe kyrka

Målningsrester från 1400-talet, ornamental 1500-talsmålning på norra muren.

Dopfunten i Fleringe kyrka

Altaruppsats och predikstol 1700-tal. Dopfunt från Visborgs slottskyrka. Utanför finns kyrkstallarna kvar.

Linnés gotländska resa
"Allt från stranden till Fleringe kyrka, en liten halv mil, hade vi en Terrefacies (terräng) med bara klapperåsar. Kyrkan låg på ett dylikt dock slätare fält helt brant och bart åt havssidan, vilken situation med böndernas hus av sten byggde snart skola persuaderat (övertalat) oss att vi var i Frisland."

/text och foto Bernt Enderborg
sön
jul 2018
Vecka 26

Aron, Mirjam

Morsesignalen SOS tas i bruk som internationell nödsignal 1908, Mellanöl avskaffades 1977 (3,5 och 4,5%), Kristian II, kung av Danmark föddes 1481, Dan Aykroyd föddes 1952, Nostradamus dog 1566 .