text bild karta   info, a-ö

Evenemang på Gotland

 

De vilda blommornas dag - Gnisvärd, Gotlands Botaniska Förening


- Flora, söndag 17/6-2018, kl. 10

Exkursion med Gotlands Botaniska Förening. Det kostar inget att gå med.

Stranden vid Gnisvärd bör bjuda på arter som
honungsblomster och salepsrot.

Samling: Gnisvärds fiskehamn kl: 10.
Ledare: Torbjörn Lindell och Jörgen Petersson.

Välkommen!

----

Gotlands Botaniska Förening anordnar studiecirklar, exkursioner samt har träffar varannan måndag där medlemmar kan komma med botaniska frågor och för att få hjälp med artbestämning.

Vi håller studiecirklar i botanik och floristik och lärandet sker både inomhus och ute i fält. Mer information om våra studiecirklar och hur man anmäler sig kommer snart!

Föreningen anordnar flera exkursioner per år, varav de flesta är gratis för våra medlemmar. Årligen återkommande exkursioner är bland annat "De Vilda Blommornas Dag" som hålls under juni månad och där vi besöker spännande miljöer med vilda växter.
Den väldigt populära "Lilla orkidéresan" genomförs vanligtvis under juni-juli med några års mellanrum och då besöker vi olika lokaler för att se på flera olika arter av orkidéer som Gotland har så gott om.

Vid exkursioner träffas deltagare vid en bestämt plats och sedan rör vi oss tillsammans till förutbestämda lokaler för att med hjälp av exkursionsledaren se på vackra växter och fantastiska miljöer.
Mer info: länk

- Sök mer inom Flora, mer info om Tofta
Från Guteinfos arkiv

Gnisvärd fiskeläge

Fiskeläge, Tofta

Här gned vikingarna tyskarnas blod av svärden, och stället heter egentligen så: Gnidsvärd, som alltså uttalas Gnisvärd; inte Gnis-värd utan Gni-svärd
Bodarna vid Gnisvärd är uppförda under olika tider, de flesta under 1900-talet. I dag finns det närmare ett 40-tal, varav de med gavelingång hör till de äldsta.Här har under långa tider fiskare från många platser på ön dragit upp rikliga fångster av strömming, och förmodligen också lax, torsk och flundror.Emellanåt hör man att fiskeläget kallas Gnidsvärd, vilket kommer från prosten Strelow som anno 1633 skrev en Gotländsk krönika där han berättar att tyskar med sjöröveri svårt hemsökte farvattnen runt Gotland, men att de gutniska hövdingarna slog sig samman och tog sig an rövarna. När de var färdiga med sjötåget så gick de i hamn just här, vars namn kommer sig av att gutarna efter förrättat värv gned sina svärd rena från sjörövarblod i sanden - utförligare om sjörövarna finns på sidan om hamnen.

Strax norr om Gnisvärd sägs att en vikingatida hamn har funnits ehuru några spår efter denna inte finns att se. Det har hittats lite glas, brons - gamla saker - och arabiska mynt som måhända kan styrka att också vikingatida handel bedrivits.På området finns ett litet kapell från 1830-talet. Det är uppfört på platsen där det tidigare låg ett kapell, vilket troligtvis byggdes redan under 1600-talet.

Det händer väl att folk vill gifta sig där, men jag vet inte hur man därmed går till väga (kika i giftermålsguiden, där kanske det står, allra helst under Vigselförrättare och Tofta socken förresten). Det finns förresten en sorts ministrand med ramp alldeles söder om hamnen för den som är i behov av ett hastigt dopp; en liten sandremsa finns för den som vill sola.

Gnisvärd är vackert, men om du vill kika på ett riktigt fint gotländskt fiskeläge med år på nacken så rekommenderar vi Tomtbod på andra sidan Gotland i stället.

/text och foto Bernt Enderborg
17 sön
jun 2018
Vecka 24

Torborg, Torvald

Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka. Stravinskij föddes 1882, Ruben Rausing 1895.