text bild karta   info, a-ö

Evenemang på Gotland

 

Fågellokaler i Gothem, GOF


- Aktivitet, torsdag 7/6-2018, kl. 18

Bekväm kvällsskådning i en gotländsk strandsocken. Vi besöker lokalerna 57, 58 och 59 i vår bok ”Skåda fåglar på Gotland”. Det är Storsund, Agbod och Åminne.

Utflykten avslutas vid exkursionsledarnas strandbod vid Åmynningen där de bjuder på fika.

Samling kl. 18:00 vid Gothem kyrka.

Ledare och kontaktpersoner Ann och Sten Wikström tel. 070 75 46 025.

Välkommen!

---

Utflykter och inneträffar är öppna för alla, såväl för medlemmar som inte medlemmar. Du får glädjen att uppleva och lära dig lite mera om Gotlands fåglar. Du behöver inte alls vara expert.

Glöm inte fika och lämplig klädsel vid utflykterna!

Ta gärna kontakt med respektive kontaktperson om du har frågor om aktiviteten. Alla utflykter är avgiftsfria. Eventuella ändringar i programmet meddelas på vår hemsida blacku.se.

/Gotlands ornitologiska förening (GOF)

- Sök mer inom Aktivitet, mer info om Gothem
Från Guteinfos arkiv

Gothem kyrka

Kyrka, Gothem

Nuvarande 1200-talskyrka, en av Gotlands största, har föregåtts av en tidigare, praktfulla och märkliga målningar, en av Gotlands vackraste interiörer
Gothem kyrka är en av Gotlands största. Den har föregåtts av en kyrka tidigare på platsen, spår bl a i skulpturdetaljer. Nuvarande kor, absid och långhus från 1200-talet (sistnämnda har fyra kryssvalv och bärs upp av en mittkolonn). Tornbygget färdigt först på 1300-talet, lämningar efter kastal väster om (framför) kyrkan.

Gothem kyrka, interiör

En av Gotlands vackrare interiörer möter dig. Omkring 1300 dekorerade en tysk konstnär kyrkan, men det finns målningar från 1200-, 1300-talet och omkring 1670 i kyrkan. Det går inte att göra kyrkan rättvisa med en enkel kamera och svagt ljus.

Gothem kyrka, målningar

Praktfulla målningarna med med örnar, drakar, riddare och kentaurer blandat med religiösa motiv; bilden ovan finns i taket. Det finns en målning från mitten av 1500-talet i kyrkan som jag kommer att göra en sida om. Det har felaktigt antagits att det är Mohammed som visas på bild, men det är det inte utan det är en turkisk sultan.

Gothem kyrka, korbänk
Korbänk från 1300-talet med många målningar.

Gothem kyrka, målning på korbänken

På korbänken av trä från 1300-talet återfinns Jesus i en mandorla. Svärden som utgår från hans mun är nog vad vi i dag kallar hans socialrevolutionistiska lära. Det där kan man diskutera förstås, ett och annat vände han upp och ner på, men jag uppfattar det mesta han sa som en morallära, dvs ungefär vad som ligger till grund för västerlandets värderingar, som emellertid ganska få intresserar sig för.

Gothem kyrka, dopfunt
Dopfunten av trä 1741; träfuntar är inte vanliga på Gotland.

Predikstol 1709, altaruppsats 1689, dräktvärja 1600-tal och en hoper intressanta saker till, att behandla på andra sidor, som t ex att Gotland största bildsten ligger framför och under altaret.

Gothem kyrka, bildsten

/text och foto Bernt Enderborg
tor
jun 2018
Vecka 23

Robert, Robin

Gauguin föddes 1903, Dean Martin 1917, Tom Jones 1940, Liam Neeson 1952. Hövdingen Seattle dog 1866, Alan Turing 1954.