text bild karta   info, a-ö

Evenemang på Gotland

 

Sträckande fågel vid Ekstakusten, GOF


- Aktivitet, söndag 22/4-2018, kl. 9

Ekstakusten
Det här är fel kvarn, kör en bit till, foto: Bernt Enderborg

Sträckande fågel vid Ekstakusten

Vi spanar efter sträckande fågel och grillar korv vid Tomsarve kvarn på Ekstakusten. Man får hoppas att korven smakar och många fågelsträck drar förbi. Samling kl. 09:00 vid Tomsarve kvarn, Eksta.

Föreningen bjuder på korv men ta med egen dryck.

Ledare och kontaktperson Sven-Olof Lundgren tel. 070 26 77 324.

Välkommen!

Utflykter och inneträffar är öppna för alla, såväl för medlemmar som inte medlemmar. Du får glädjen att uppleva och lära dig lite mera om Gotlands fåglar. Du behöver inte alls vara expert.

Glöm inte fika och lämplig klädsel vid utflykterna!

Ta gärna kontakt med respektive kontaktperson om du har frågor om aktiviteten. Alla utflykter är avgiftsfria. Eventuella ändringar i programmet meddelas på vår hemsida blacku.se.

/Gotlands ornitologiska förening (GOF)

- Sök mer inom Aktivitet, mer info om Eksta
Från Guteinfos arkiv

Ekstakusten

Naturreservat, Eksta

Ett stycke väldigt skön västkust
Areal: 38 hektar. Reservatet omfattar ett ca 4 km långt avsnitt av kusten innanför Lilla och Stora Karlsö och sträcker sig från ca 600 m NO Skansudde söderut t.o.m. Hammarudd, Gotlands västligaste udde.Hela kuststräckan präglas av vackert utbildade strandvallar av grus och sten. Den strandnära delen av reservatet är fattig på växtlighet.Det enda som växer här är torktåliga gräs och örter som fårsvingel, backtimjan, gulmåra, gul fetknopp, kattfot, spåtistel, mattfibbla och blåeld samt lavar och mossor. På sandigare partier uppträder sandrör, sandsallat, strandvial, saltarv och marviol.Omedelbart norr om Kronvalls fiskeläge finns ett litet bestånd av den fridlysta växten martorn, det enda på den gotländska västkusten.Längre in från havet vidtar en lågvuxen strandskog, där de yttersta tallarna och granarna är hårt tuktade av vind och saltstänk och formligen kryper längs marken.Från den kustväg som löper genom hela reservatet har man en enastående utsikt över havet i väster och de båda Karlsöarna. Till Lilla Karlsö, som ligger närmast, är det knappt 3 km från Skansudd.I den mellersta delen av reservatet ligger Kronvall, ett fiskeläge som i äldre tider var mycket större än vad det är i dag. Enligt sägnen var det vid Kronvall som den danske kungen Valdemar Atterdag och hans här landsteg den 22 juli 1361.

Skansudd har fått sitt namn efter den skans som ligger här. Försvarsanläggningen, som uppfördes under åren 1712-1713, består av en ca 130 m lång, 4-6 m bred och 1-1,5 m hög vall av grus och sand.

I söder gränsar reservatet till Ugnens fågelskyddsområde.

/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Bernt Enderborg
22 sön
apr 2018
Vecka 16

Allan, Glenn

Immanuel Kant föddes 1724, Bror Hjorth 1894, Robert Oppenheimer 1904, Torsten Ehrenmark 1919, Jack Nicholson 1937.