text bild karta   info, a-ö
Informationen kommer från Fastighetsinventeringen 1996-1998.

Fastighetsinventeringen Gotland

Bostadshus


Ursprunglig funktion: Bostad
Senare funktion: Bostad

Byggstart: 1965
Färdig: 1966

Arkitekt: Lennart Lundström, Arkitektgrupp A4
Byggmästare: Lennart Pettersson
Byggherre: Åke Hultgren

Stilepok exteriört: MODERNISM
Antal våningar: 1-2
Plantyp: FRI PLANLÖSNING

Grund, sockel: BETONG
Källare: SAKNAS
Stomme: Lättbetong
Fasadmaterial: PUTS, beige, slät
Takform: MANSARDTAK
Taktäckmaterial: LERTEGEL
Ev. takplåttyp:
Takutbyggnader: TAKKUPA
Skorstenar: En slätputsad krönt med plåt

Fönster: Mot gatan fyrrutiga, på övriga sidor perspektivfönster. Vitmålade.
Fönsteromfattning: Släta vitmålade trälister.
Dörrar: Vita garageportar med liggande panel, altandörrar mot gården.
Dörromfattning: Släta vitmålade trälister.
Övriga fasaddetaljer: Gråblå häng- och stuprännor samt plåtarbeten runt takkuporna. Gatufasaden har ett brutet takfall och en sluten envånångsfasad i ett försök att anpassa exteriören till den traditionella bebyggelsen.

Uppvärmning: VATTENBUREN CENTRALVÄRME

Interiör
Ej besökt

Byggnadsbeskrivning
Byggnaden är ett bostadshus som uppfördes 1965, med en stomme av lättbetong. Fasaden mot gatan är putsad och i en våning med små kvadratiska spröjsade fönster. Fönsteromfattningarna utgörs av släta vitmålade trälister. Taket är ett lertegeltäckt oregelbundet mansardtak, som i det östra takfallet bryts upp av två plåtomfattade takkupor. Takfallet mot söder är valmat. Den ena takkupan är hög och försedd med ett enluftsfönster. Den andra takkupan är låg och bred har små kvadratiska fönster. Under takfoten löper en modernistisk gesims. Entrén mot gatan är ocentrerad och långt indragen i fasaden. Mot gården öppnas fasaden upp i två våningar med stora fönsterytor och en i fasaden indragen balkong. Sammanbyggt med husets norra gavel finns en lägre del i en våning med ett svagt sluttande sadeltak. Mot gatan ligger ett dubbelgarage med garageportar med vitmålad liggande panel. Mot gården finns en vinkelutbyggd bostadsdel. Garageportarna har vitmålad liggande träpanel.

Såväl husets formspråk som volym är främmande för den äldre och väl sammanhållna bebyggelsen på norra Klinten. Huset har ett arkitektoniskt värde som exempel på 1960-talets försök till anpassning mellan äldre formspråk och modernism.

Copyright © 2019 Länsmuseet på Gotland.