text bild karta   info, a-ö

Sveriges Domstolar

North East West South

Nyheter och pressmeddelanden 

Dom: Svenska kyrkan ska inte beskattas för vissa tjänster som utförs åt stiften, de kyrkliga samfälligheterna och församlingarna

Svenska kyrkan har hittills beskattats för vissa tjänster som utförts på central nivå åt stiften, de kyrkliga samfälligheterna och församlingarna. Det rör exempelvis IT-tjänster. Kammarrätten i Stockholm konstaterar i en dom att dessa tjänster inte ska beskattas.... läs mer »

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

Fråga om behov av hjälp med sminkning ingår i det grundläggande behovet personlig hygien; assistansersättning (Mål nr 1959-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 341-18).... läs mer »

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Ett bidrag från en arbetsgivare om 6 500 kr till friskvårdsaktiviteter utgör inte en personalvårdsförmån av mindre värde.... läs mer »

Pressträff om dom om valprån

Kristianstads tingsrätt har pressträff i ett mål om rån av hundvalpar i anslutning till att domen i målet meddelas. Pressträffen äger rum i tingsrättens lokaler den 25 juni 2019 kl. 14.00.... läs mer »

Dom i mål om trafikfarlig körning i Lund på nyårsdagen

Den man som tillgrep en bil i Malmö och sedan med hjälp av den körde mot gång- och cykeltrafikanter i Lund på nyårsdagen döms för tillgrepp av fortskaffningsmedel, grovt olaga hot och framkallande av fara för annan till rättspsykiatrisk vård och utvisning.... läs mer »

Förvaltningsrätten bifaller Eskilstuna kommuns överklagande och upphäver Länsstyrelsen i Södermanlands län beslut om passiv penninginsamling

Eskilstuna kommun beslutade den 14 juni 2018 att införa krav på tillstånd för passiv penninginsamling. Detta beslut upphävdes den 10 juli 2018 av Länsstyrelsen. Kommunen överklagade till Förvaltningsrätten.... läs mer »

Nya regler påverkar journalister som bevakar förhandlingar

Den 1 juli träder nya regler i kraft som syftar till att öka tryggheten i domstolens lokaler. De nya reglerna innebär bland annat ett utökat fotoförbud samt förbud mot att använda elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller ta upp bild i rättssalen.... läs mer »

Två personer häktas misstänkta för två mord i Sätra

Södertörns tingsrätt har häktat två personer så som på sannolika skäl misstänkta för två mord den 10 april 2019 på Torvsätravägen, Skärholmen, Stockholm.... läs mer »

Dom i mål om skadegörelse

Luleå tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål där åtal väckts mot sex personer mellan 18-21 år för bl.a. grov skadegörelse. Av de åtalade personerna fälls fem personer för brott.... läs mer »

En 26-årig man döms för mord vid sjön Lafsen

I maj 2018 påträffades en död man i sjön Lafsen. Kroppen var då insvept i sopsäckar. Två män åtalades för mord och en tredje man åtalades för medhjälp till mord. Tingsrätten har i dag dömt en av männen för mord till fängelse 16 år. De två andra männen har dömts för bland annat grov misshandel respektive medhjälp till misshandel till fängelse. Tingsrätten har funnit utrett att mannen dödades den...... läs mer »

Lägre skatt för inkomster från riskkapitalfonder

Förvaltningsrätten i Stockholm har idag kommit fram till att sexton personer med anknytning till riskkapitalfonder inom Nordic Capital ska beskattas enligt reglerna för kapitalinkomster från fåmansbolag.... läs mer »

Dom från Migrationsöverdomstolen

Lång karenstid innan medborgarskap kan beviljas för den som varit verksam i organisation som gjort sig skyldig till grova övergrepp.... läs mer »

Bilparkering på Skummeslövsstrand och Mellbystrand

Bilparkering på stränder i Laholms kommun har ansetts som miljöfarlig verksamhet och kommunen förbjuds vissa åtgärder som främjar verksamheten... läs mer »

Prövningstillstånd meddelat i mål om ansökan om förnamn

?Fråga om namnet Prins är olämpligt som förnamn (Mål nr 1324-19, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2151-18).... läs mer »

Huvudförhandlingen avslutad i mål om mord i Segeltorp

Rättegången vid Södertörns tingsrätt gällande mord i Segeltorp den 21 oktober 2018 avslutades idag den 20 juni 2019.... läs mer »

Beslut i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att ett utskott i en kommunal nämnd inte har överskridit sin befogenhet enligt kommunallagens delegationsregler när utskottet beslutat att godkänna ett avtal om reservation av mark i ett medialt uppmärksammat ärende.... läs mer »

Förvaltningsrätten ändrar Datainspektionens beslut om kamerabevakning vid gränsövergångar

Förvaltningsrätten har i tre mål som berör Tullverkets kamerabevakning av Öresundsbron, Värtahamnen och Helsingborgs hamn beslutat enligt Tullverkets önskemål vad gäller den tekniska utrustningen.... läs mer »