text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Expressen - Debatt 

Gui Minhais öde lyfts fram i Hongkong-protesterna

Varför bär demonstranterna i Hongkong bilder på en svensk under protesterna? Jo, ingen vill råka ut för Gui Minhais hjärtskärande öde: Kidnappad och fängslad av Kina. 

Nu får det vara nog, Margot Wallström. Hämta hem vår medborgare, skriver Kurdo Baksi.

... läs mer »

Balis inställning till muslimer är fanatism

Om du anser dig vara en rakryggad politiker Hanif Bali, då är jag för evigt tacksam för varenda ödmjuk politiker med krökt rygg i vårt land.

Det du predikar om är motsatsen till våra svenska värderingar. Det är högst oetiskt och omoraliskt i din position som riksdagsledamot, skriver Menekse Mermer.

... läs mer »

Strama åt migrationen och hjälp människor på plats

Det är en stor sorg att migrationen gjorts till ett val om att tillhöra det onda eller det goda laget.

Nu offrar S de mest utsatta på MP:s och C:s migrationspolitiska altare. Det är ett enormt hyckleri, skriver Jan Emanuel Johansson.

... läs mer »

Sätt dit de kriminella – inte laglydiga jägare

Vapendirektivet ämnade från början sätta dit terrorister och kriminella, men i stället är det just jägare och sportskyttar som får det svårare. 

Regeringen har valt att inte lyssna på vår och andras kritik och lägger fram ett oacceptabelt förslag på riksdagens bord, skriver Johan Hedin (C).

... läs mer »

Vinstmaximerande bolag förstör våra hem

Den svenska bostadskrisen utnyttjas av utländska riskkapitalister. En ny finansiell bubbla växer och FN har varnat Sverige. Trots detta har våra politiker inte gjort något för att hindra den allvarliga utvecklingen, skriver Marie Linder, Hyresgästföreningen?.

... läs mer »

Det vore tjänstefel att inte driva fallet till HD

Det är anmärkningsvärt att debattören Isak Skogstad lyfter fram ett enskilt fall, reviderar sanningen och använder en elev som slagträ i ett politiskt spel för ”hårdare tag”, skriver Leo Gerdén, ordförande för Sveriges elevråd.

... läs mer »

Genusmoralismen skämmer ut Sverige

Jag skämdes inför de utländska besökare som valt vårt Nationalmuseum i hopp om stora estetiska upplevelser, men som möttes av en genusanalys à la Södertörn, skriver Sebastian Marquez von Hage.

... läs mer »

Vill SD ha ett statligt assimilationsprogram?

Sverigedemokraterna har ett farligt tankesätt.

Faktum är att ingen behöver överge sin forna identitet för att lyckas, svensk som icke-svensk, skriver Shervin Ahmadzadeh (L).

... läs mer »

Dina utspel saknar insikt om verkligheten, Sabuni

Nyamko Sabuni företräder ett parti som starkt bidragit till den kaotiska situationen på Arbetsförmedlingen. 

Att nu skylla den på myndighetschefen Mikael Sjöberg är ren opportunism, skriver arbetsförmedlaren och debattören Johan Berg. 

... läs mer »

Att trygga gatorna borde vara statens kärnuppgift

I går kväll var vi ute och nattvandrade i Uppsala med några av de kvinnor som nu tar saken i egna händer för att trygga stadens gator. Det är både imponerande och berömvärt, men det borde inte behöva ske, skriver Ebba Busch Thor och Sarah Havneraas (KD).

... läs mer »

Förskolan måste hitta flickorna med autism

Flickor med autism får sin diagnos betydligt senare än pojkar, vilket kan ge svåra problem med ensamhet och ångest. Förskolan har en viktig roll att fylla för att tidigare uppmärksamma tecken på autism hos flickor, skriver Ulla Adolfsson på Autism- och aspergerförbundet och Svenny Kopp, specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri.

... läs mer »

Dialogen är kärnan i bra arbetsmiljöarbete

Utöver arbetsmiljöinspektioner erbjuder vi vägledande material och stöd. Det finns ingen universallösning men vi ser dialogen som kärnan.

Tråkigt att ni i stället för att uppmärksamma det väljer att smutskasta oss, Företagarna, skriver Håkan Olsson Arbetsmiljöverkets ställföreträdande generaldirektör.

... läs mer »

Låt de skickliga lärarna visa vägen i skoldebatten

Den nationella skoldebatten borde ta mer hjälp av de framgångsrika lärare som lyckats med elevernas skolresultat. I stället leds det offentliga samtalet mest av politiker, utredare, myndigheter och lobbyister, skriver Beata Kull, grundare av Lärargalan.

... läs mer »

Skogar utan hyggen lönar sig på flera sätt

Dagens produktionsskogar med kalhyggen och bristande ekologisk hänsyn är en katastrof för klimatet och miljön. 

Om Sverige ska klara att minska koldioxidutsläppen med tio procent per år behövs en plan B, skriver Stellan Hamrin, samordnare för Klimatriksdagen.

... läs mer »

Fler politiker borde vägra att kröka rygg

Tänk om ultrakonservativ islam världen över nöjde sig med att använda Facebook-uppdateringar och verbala avståndstaganden i stället för våld, hot och tvång. Det finns orsaker till att vi inte får låta detta fenomen att få fotfäste i samhället, skriver Hanif Bali.

... läs mer »

Kritiken mot eko har inte stöd i forskning

Jens Sundström bygger sina argument på en kritiserad tolkning av en vetenskaplig rapport. Tvärtom visar rapporten han hänvisar till att ekologisk odling är bäst ur flera miljöaspekter, skriver Anita Falkenek, vd för Krav.

... läs mer »

Bete dig inte som en mulla, Hanif Bali

Hanif Bali anser att islam är en ideologi som är farlig i det offentliga rummet. Jag anser att en riksdagsledamot med en stor följarskara som konsekvent sprider förakt mot muslimer är betydligt farligare än den man som ber i en buss, skriver Menekse Mermer.

... läs mer »