text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Statistiska Centralbyrån - Nyheter 

Investeringsenkäten, andra kvartalet 2019

De största investeringarna gjordes i fastighetsbranschen, som stod för 38 procent av de totala investeringarna. Industribranschen stod för 20 procent av investeringarna under andra kvartalet.... läs mer »

Investeringsfonder 2:a kvartalet, 2019

Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av juni 2019 till 4 401 miljarder kronor. Det är en ökning med 186 miljarder jämfört med föregående kvartal. Hushållens direktägda fondförmögenhet bidrar med 28 miljarder till ökningen av den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder.... läs mer »

Sysselsättning, lediga jobb och lönesummor, 2:a kvartalet 2019

Det andra kvartalet 2019 ökade antalet anställda med 1,9 procent jämfört med samma kvartal året innan. Lönesumman ökade med 3,8 procent och antalet lediga jobb ökade med 2,4 procent.... läs mer »

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juli 2019

I juli 2019 uppgick antalet sysselsatta till 5 239 000. Andelen arbetslösa var 6,9 procent, en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med juli 2018. Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 109,0 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av andelen sysselsatta och en ökning av andelen arbetslösa. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,8 procent.... läs mer »

Befolkningsstatistik, 1:a halvåret 2019

Vid halvårsskiftet 2019 var Sveriges folkmängd 10 281 189 personer. Det är 51 004 personer fler än vid årsskiftet. Invandringen var den största förklaringen till folkökningen trots att den var den lägst uppmätta sedan 2013. Det vanligaste födelselandet hos invandrarna var Sverige.... läs mer »

Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter, första halvåret 2019, preliminära uppgifter

Ungefär 24 650 lägenheter började byggas under första halvåret 2019, visar preliminär statistik. Det är en minskning med cirka 12 procent jämfört med samma period 2018, då 27 966 lägenheter påbörjades.... läs mer »

Företagens lager, 2:a kvartalet 2019

Svenska företags lager minskade med 3,6 miljarder kronor i fasta priser under andra kvartalet 2019, jämfört med föregående kvartal. Minskningen motsvarar en nedgång med 0,7 procent i volym.... läs mer »

Emitterade värdepapper, juli 2019

Den svenska räntebärande värdepappersskulden uppgick totalt till 7 770 miljarder kronor i slutet av juli. Det är en ökning med 94 miljarder sedan slutet av föregående månad. Ökningen orsakas uteslutande av värdepapper denominerade i utländska valutor.... läs mer »

Faktorprisindex för byggnader, juli 2019

Faktorprisindex för flerbostadshus var oförändrat mellan maj och juni 2019, liksom mellan juni och juli 2019. På årsbasis var faktorpriserna 3,9 procent högre i juni och 3,6 procent högre i juli.... läs mer »

Konsumentprisindex (KPI), juli 2019

Inflationstakten enligt KPIF var 1,5 procent i juli 2019 (1,7 procent i juni). KPIF steg med 0,4 procent från juni till juli. Inflationstakten enligt Konsumentprisindex var 1,7 procent i juli, vilket är en sänkning sedan juni då inflationstakten var 1,8 procent.... läs mer »